Narsistle Yaşam

Bir önceki yazımda narsistin oluşumunda etkili olan çocukluk dönemi ve ebeveyn ilişkisiyle alakalıyken bu yazımda ise büyüyen, gelişen ve erişkin olan bir narsist ile yaşamın nasıl olabileceği üzerinde duracağım. Eminim hepimiz hayatımızın bazı alanlarında bir narsistle karşılaşmışızdır. Ya bir patronda, babada, eski sevgilide, abide ya da kendimizde bu örüntüyü keşfetmiş olabiliriz. Bazılarımız ise daha önce…

AlfredAdler

Adleryen Terapi//BİREYSEL PSİKOLOJİNİN İLKELERİ//Bireysel Psikoloji

Bireysel psikoloji, her bireysel yaşama birlik ve bütünlüğü içeren bir nesne gibi yaklaşmaya çalışır. Bireysel psikoloji amaca yöneliktir. Yaşamın özünde olup gelişme, çaba harcama, iş görme eğilimiyle kendini açığa vuran gizemsel yaratıcı gücü kavrama arzusu, ayrıca belli bir alandaki yenilgiyi bir başka alanda sağlanacak başarıyla dengeleme isteğinden doğup çıkmıştır. Yaratıcı güç; bireyin bedensel ve ruhsal…

Anaklitik(çocuk) Depresyon

Bir Narsistin Geçmişine Bakış

. Çünkü kendisini mükemmel ve güçlü gören bebek eğer annenin gözlerinde o mükemmelliği yaşayamazsa düş kırıklığı yaşar. Aynı şekilde anneden boğucu bir ilgi gören ve pohpohlanan bebeklerde de bu narsisistik denge sarsılmış olur. Yani aslında sağlıklı bir narsisizm yaşamak yeterli düzeyde ilgi ve empati ile mümkün. Kohut bu duruma yerinde ve yeterince kırılma der.

ALFRED ADLER

Adleryen Terapi||AŞAĞILIK VE ÜSTÜNLÜK KOMPLEKSİ||Bireysel Psikoloji

Gelecek, bizim çabamız ve amacımızla ilişkilidir, geçmiş ise yenmeye çalıştığımız aşağılık ya da yetersizlik duygusu için söz konusudur. Kendimizde bir şeyin eksikliğini hissetmeseydik, üstünlük sağlamaya ve başarı elde etmeye uğraşmazdık. Üstünlük çabası asla son bulmaz. Yaşam, demek bir amaca ya da bir ideal kişiye varmak için çaba harcamaktır. Bir insan palavra savurur, övünüp duruyorsa, kendini…