Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Bir Narsistin Geçmişine Bakış

. Çünkü kendisini mükemmel ve güçlü gören bebek eğer annenin gözlerinde o mükemmelliği yaşayamazsa düş kırıklığı yaşar. Aynı şekilde anneden boğucu bir ilgi gören ve pohpohlanan bebeklerde...