Bilişsel Çarpıtmalar Ve Otomatik Düşünceler

Bilişlerimiz, duygu ve davranışlarımızı , davranışlarımız da düşünce şeklimizi ve duygularımızı etkiler. Bilişsel yapı, bireylerin olayları algılama, yorumlama ve anlam yükleme şekilleriyle ilgilenir. Bazen tepkiler, olayların yanlış algılanması, yanlış yorumlanması veya kendine özgü, işlevsel olmayan yorumlarından dolayı uyumsuzdur.Birey sürekli çevresinde kendisiyle ilgili bilgileri ve verileri toplama eğilimindedir. Bu bilgileri  kendisi, diğer insanlar ve dünyayla ilgili varsayımlar geliştirmek için kullanır. Birey içsel süreçlerinin kiminin…