Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Paranoid Şizofreni

Şizofreni Türkçe karşılığı bölünmek, yarılmak olan Yunanca schizen kelimesinin ve anlamı his, mantık olan yine Yunanca phrén kelimesinin birleşimiyle oluşturulmuştur. Şizofreni kişinin gerçeklik algısında, düşünce yapısında ve davranışlarında bozulmalara yol açan bir beyin hastalığıdır.  Paranoid Şizofreni...