Mart 2022 Archives | Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog
Mart 30, 2022

Paranoid Kişilik

Paranoid kişilik yapısına sahip olan bireyler benliğinin kötü ve rahatsız taraflarını sahiplenmezler. Paranoid bireyler kendilerine ait olan başarısızlıkları, yetersizlikleri, hataları ve utanç verici yanları kabul etmezler. Olumsuz taraflarıyla baş edebilmek için bunları inkar ederek diğer insanlara yansıtırlar. Sadece iyi taraflarını sahiplenen birey reddettiği kötü ve saldırgan tarafını dışarıya ve nesnesine yükler
Mart 28, 2022

Antisosyal (Psikopatik) Kişiler

Bu rahatsızlığı kişilik bozuklukları kapsamında ele alacak olursak daha çok dürtüsel, şefkatsiz ve saldırgan davranışlar göze çarpar. Empatik davranış özelliklerinden yoksun olan bu kişiler bir başkasının hakkını gasp ederken ve zarar verici davranışlarda bulunurken tüm bunlarda
Mart 26, 2022

Obsesif ve Kompülsif Kişilikler

Her insanın kendine has karakter tipi bulunmaktadır. Bu karakter tipi ya da kişilik örüntüsü sağlıklı yelpazeden patolojik yelpazeye kadar genişleyebilir. Bu noktada, obsesif ve kompülsif kişilik yapılanması ile obsesif ve kompülsif bozukluk arasındaki ayrımı yapmakta fayda vardır. Obsesif kompülsif kişilik bozukluğu obsesif kompülsif kişilik yapılanmalarında gözükebilir fakat her obsesif kompülsif kişilik yapılanmasına sahip birey bu bozukluğu taşıyor manasına gelmemektedir.
Mart 24, 2022

Atipik Psikoz Nedir?

Psikoz kişinin gerçeklik algısının bozulduğu, davranım, düşünce ve konuşma gibi alanlarda sorun yaşanan psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Atipik psikoz, psikotik belirtiler gösteren fakat herhangi bir psikotik bozukluğun sınıfına giremeyen rahatsızlıklar için kullanılır.
Mart 22, 2022

Histerik (Histrionik) Kişilik

Histerik kişilik çoğu zaman bir kişilik bozukluğu olarak karşımıza çıkabildiği gibi bireylerde kişilik örgütlenmesi olarak da görülebilir. Gelişimsel düzey etrafında bakıldığında histrionik kişilik bozukluğu tanısı için kişinin sınırdurum veya psikotik seviyede yer aldığı görülür.
Mart 18, 2022

Delüzyon Çeşitleri

Delüzyon diğer bir adıyla sanrı kişinin bulunduğu toplumda gerçeklerle örtüşmeyen düşünceleri kapsayan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta kişinin düşünce içeriğinin bozulması söz konusudur. Daha çok psikotik düzey […]
Mart 13, 2022

Otistik Fantezi Nedir?

İlkel bir savunma mekanizması olan otistik fantezi bireyin dış dünyada var olan sıkıntı ve stresten uzaklaşmak için içsel fantezi dünyasına geri çekilmesidir. Genellikle bebeklerin kullandığı bir savunma mekanizması olan otistik fantezi bireyin gerçekliğin acı verici tarafından kaçmasıdır.
Mart 11, 2022

Gerçek ilişkilerden Sanal ilişkilere?

 Artık ilişkilerin dinamiklerini aradaki kilometrelerin rakamları değil, sevgi miktarı daha çok belirliyor.
Mart 10, 2022

Sanrılar(Delüzyon)

anrı diğer bir adıyla hezeyan ya da delüzyon kişinin var olan gerçeklik olgusu ile uyuşmayan yanlış inançları olarak tanımlanmaktadır. Bu inançlar düşünce içeriğinin bozulması ile ilişkilidir. Bu durum daha çok psikotik kişilik düzeyine sahip bireylerde görülmektedir.
Mart 9, 2022

Stoacılar ve Melankoli

Helenistik dönem felsefesinde Epikürcülük, Septisizmden sonra gelen üçüncü önemli felsefi yaklaşım Stoacılıktır. MÖ 4. yy’da Zenon tarafından Atina’da kurulmuştur.
Randevu Oluştur
×