Şizoid Kişilik Bozukluğu | Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog
Haziran 30, 2022

Mazoşizm’de Dürtü,Duygulanım ve Mizaç

Kendi aleyhine işleyen kişilik yapılanması hakkında depresif kişilik yapılanması kadar araştırma ve ampirik çalışma yapılmamıştır. Mazoşizm, psikanaliz camiasında ilgi gören bir konu olsa da diğer çevrelerde pek kabul görmemiştir.
Mayıs 11, 2022

Psikopatide İlişkisel Örüntüler

Antisosyal bireylerin çocukluk çağı geçmişlerine bakılacak olursa koruyucu, sevecen ve tutarlı ebevenynler yok denecek kadar azdır. Daha çok şiddet dolu aile öyküsü, güvensiz ve kaoslarla dolu bir ortam hakimdir.
Nisan 1, 2022

Histerik Kişilerde Dürtü, Duygulanım ve Mizaç

Histerik Kişilerde Dürtü, Duygulanım ve Mizaç Histerik kişilik yapısı psikodinamik ekole göre erken çocukluk dönemi yaşantılarından kaynaklanır. Bu yaşantıların Freud’un psikoseksüel gelişim dönemlerindeki karşılıkları ise oral […]
Mart 5, 2022

Psikoloğa mı Gitmeliyim Yoksa Psikiyatriste mi Gitmeliyim

Bilişsel, duygusal ve davranışsal fonksiyonlarda meydana gelen rahatsızlıkların tedavisi kullanılan psikoterapi yaklaşımına göre değişim göstermektedir.
Şubat 27, 2022

Terk Depresyonu

J.F. Masterson 1960 yılında görev yaptığı hastanede ergenlerin bulunduğu bölümde çalışmaktaydı. Ergenler belli bazı şikayetlerle hastaneye geliyordu. Çoğunlukla da alkol, eroin, kokain, tütün, esrar gibi maddelerin […]
Şubat 18, 2022

Ergenlik Dönemi Psikolojisi

Ergenlik dönemi herkesin yaşadığı gelişim dönemlerinden biridir. Kişinin çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine bir geçiş dönemidir ve bu ifade genel olarak 13-22 yaş arasındaki dönem için kullanılır. […]
Şubat 17, 2022

Mesafeli Kendindelik

Mesafeli kendindelik (detached mindfulness, DM) ilk kez Wells ve Matthews tarafından ele alınmıştır. Bu kavram bireyin kendi düşüncesine dair nasıl bir tutum içerisinde olduğu ile ilgilenir. […]
Şubat 15, 2022

Paranoid-Şizoid Konum

Nesne ilişkileri Kuramı’nın kurucusu Melanie Klein bebeklerin gelişiminin paranoid-şizoid konum ve deperesif konumdan geçtiğini söyler. Bebek paranoid-şizoid konumda (0-3 ay) iken bir bütünlüğü yoktur. Her şey […]
Şubat 9, 2022

Depresif Konum

Melanie klein’ın Nesne İlişkileri Kuramına göre bebek gelişim döneminde şizoid-paranoid konumdan ( 0-3 ay) sonra depresif konuma ( 3-6 ay) geçmektedir. Bebek şizoid- paranoid konumda iken […]
Şubat 5, 2022

Kendilik Gelişimi

Donald Winnicott ve Kendilik Gelişimi Donald Winnicot psikanalitik ekolüne ait genellikle çocuklarla ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır. Winnicott’a göre bebeğin sağlıklı, bütünleşmiş bir kendilik geliştirmesi yeterince iyi olan […]
Randevu Oluştur
×