psikotik bozukluklar | Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog

psikotik bozukluklar

Haziran 16, 2022

Psikopatide Aktarım ve Karşı Aktarım

Antisosyal bir kişinin terapistine karşılık bir sevgi duymama ihtimali oldukça yüksektir. Hatta terapistin kendisini bencilce çıkarları için kullandığını düşünebilir ve bu duruma yönelik tavır gösterebilir. Bu tavırlar daha çok eyleme koymaya yönelik savunmaları içerir.
Haziran 2, 2022

Psikopatik Kendilik

Çocukluk dönemlerinden itibaren bakımverenleri veya dışarıdaki diğer nesneler o kişi için bir hayal kırıklığına neden olduysa çocuk bu sefer duygusal yatırımını kendilik ve kendiliğin kişisel gücüne karşı yapar. Böyle bir durumda kişinin kendilik temsilleri arzu ettiği tümgüçlülük ve korktuğu aşırı zayıflık durumu olmak üzere iki tarafa ayrılır.
Mayıs 13, 2022

Paranoid Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları

 Paranoid Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları Paranoid hastalarla terapi yapmak zorlayıcı ve yıpratıcıdır. Güven üzerine sorunları olan paranoidler terapiye başlarken zorluk çekmekle birlikte terapiste karşı kendilerini […]
Mayıs 11, 2022

Psikopatide İlişkisel Örüntüler

Antisosyal bireylerin çocukluk çağı geçmişlerine bakılacak olursa koruyucu, sevecen ve tutarlı ebevenynler yok denecek kadar azdır. Daha çok şiddet dolu aile öyküsü, güvensiz ve kaoslarla dolu bir ortam hakimdir.
Nisan 29, 2022

Paranoid Kendilik

Paranoid kişilik yapısının kendilik imgesi iki kutuptan oluşur. Birinci kutup zayıf, aşağılanmış ve yetersiz kendilik imgesidir. Diğer kutupta ise büyüklenmeci, yenilmez ve tümgüçlü kendilik imgesi vardır. Paranoidlerin dünyası bu iki kendilik imgesi arasında gerçekleşen gel gitlerden oluşur. Dışardan yenilmez, güçlü ve kibirli gözükseler de duygulanımları iki kendilik imgesi arasında bocalamaktadır. Paranoid bu iki kutup arasında gidip gelir.
Nisan 21, 2022

Psikopatide Savunma ve Uyum Süreçleri

Psikopatik hastaların çok kullandıkları savunma mekanizması tümgüçlü kontroldür. Bu kişilerin kendi güçlerini bir başkasına dayatma gereksinimleri diğer amaçlarının önüne geçer. Bu durum onları utanç hissine karşı koruma görevi üstlenir. Bu kişiler ayrıca empati duygusundan yoksun oldukları için bir başkasının hakkını gasp etmekten ve zarar vermekten çekinmezler.
Nisan 11, 2022

Narsistik  Kişilikler

Narsisizm kavramı ismini Yunan mitolojisindeki sudaki yansımasına aşık olan ve ömür boyu ulaşmayacağı bu aşkın peşinde ömrünü tüketen Narkissos’dan almaktadır.
Mart 30, 2022

Paranoid Kişilik

Paranoid kişilik yapısına sahip olan bireyler benliğinin kötü ve rahatsız taraflarını sahiplenmezler. Paranoid bireyler kendilerine ait olan başarısızlıkları, yetersizlikleri, hataları ve utanç verici yanları kabul etmezler. Olumsuz taraflarıyla baş edebilmek için bunları inkar ederek diğer insanlara yansıtırlar. Sadece iyi taraflarını sahiplenen birey reddettiği kötü ve saldırgan tarafını dışarıya ve nesnesine yükler
Mart 10, 2022

Sanrılar(Delüzyon)

anrı diğer bir adıyla hezeyan ya da delüzyon kişinin var olan gerçeklik olgusu ile uyuşmayan yanlış inançları olarak tanımlanmaktadır. Bu inançlar düşünce içeriğinin bozulması ile ilişkilidir. Bu durum daha çok psikotik kişilik düzeyine sahip bireylerde görülmektedir.
Mart 5, 2022

Psikoloğa mı Gitmeliyim Yoksa Psikiyatriste mi Gitmeliyim

Bilişsel, duygusal ve davranışsal fonksiyonlarda meydana gelen rahatsızlıkların tedavisi kullanılan psikoterapi yaklaşımına göre değişim göstermektedir.
Randevu Oluştur
×