ÇİFT TERAPİSİ NEDİR?

ÇİFT TERAPİSİ NEDİR?

Yakın ilişkiler genelde cinsel bir boyutu da olan, kişiye duygusal tatmin sağlayan ve kişilerin ihtiyaç duyduğu psikososyal bir olgudur. Her iki tarafında beraber oluşturduğu tüm çift ilişkileri kendine özgüdür ve diğerlerinden ayrılır. Çiftlerin ilişkiyi beraber oluşturuyor olması ilişkide çıkan sorunların iki taraftan da kaynaklandığı anlamına gelir.

İlişki problemleri aldatma, cinsel yaşamla ilgili problemler, sık sık tartışmak, kopukluk duyguları, dış stres faktörlerinden kaynaklanan sorunlar gibi pek çok durumu içerebilir. Çift terapisi kişilerin partnerleriyle olan ilişkilerini geliştirmeye yarayan bir psikoterapi biçimidir. Bireysel terapiden farklı olarak çift terapilerinde odak yakın ilişki üzerinedir ve kişinin günlük hayatta kim olduğundan ziyade ilişki içerisinde kim olduğu ve davranışları önem arz etmektedir. Çift terapisiyle ilişkinin hangi evresinde olunduğu, yaş, ırk, inanç fark etmeksizin bir gelişme görmek mümkündür.

Çift terapilerinde birincil amaç ilişkinin daha doyum verici hale getirilmesidir. Stres faktörlerinin olumsuz etkilerini kontrol edip alınan tatmini arttırmak çiftlerin birbirlerine daha yakın hissetmelerini ve ilişkiden keyif almalarını sağlar. Bunun yanında ilişkinin çeşitli boyutlarıyla bağlantılı sorunları tartışma ve çözme olanağı sunar. İlişkinin sağlıksız dinamikleri incelenirken partnerlerin oynadığı rol ve beklentilerdeki farklılıklar gündeme gelir. Çift terapisinde aynı zamanda taraflar inançlarını, değerlerini, dini duygularını konuşma olanağı elde ederler. Finansal durumlar da çatışmaların büyük bir kaynağı olabileceğinden, bunlar olabildiğince transparan bir şekilde ele alınarak açık şekilde gelirler ve harcama alışkanlıkları konuşulur. Birlikte zaman geçirmeye engel olan durumlar açıklığa kavuşturularak birlikte yapılabilecek aktiviteler belirlenir ve geçirilen zamanı daha eğlenceli hale getirmenin yolları araştırılır. Çiftlerin çocuk sahibi olma ya da çocuk yetiştirme konusunda aynı düzlemde olmamaları da görülen sorunlardan biridir. Dolayısıyla çift terapisinde bunları konuşmak için uygun bir zemin hazırlandığı gibi diğer aile üyeleriyle olan ilişkilerdeki sorunları da konuşulur. Seks ve yakınlıkla ilgili problemlerin olması durumunda da güvenli bir ortamda duyguları ve ihtiyaçları paylaşma olanağı bulunur. Bunların yanında çeşitli diğer stres faktörlerini de ifade etmek ve bunlarla başa çıkabilmek mümkün hale gelir.

Partnerlerden birinin çift terapisine sıcak bakmaması  durumunda sorunlarla baş edebilmek için bireysel terapiye gitmek de fayda sağlayacaktır. Çift terapisine başlarken iki tarafın da rızasının olması önemlidir. Terapi almayı düşünen taraf partnerine buna neden ihtiyaç duyduğunu ve ne gibi faydaları olacağını düşündüğünü paylaşmalıdır. Uygun olan günler belirlenmeli ve bu alanda uzman bir terapist bulunmalıdır.

ÇİFT TERAPİSİNDE BELİRLİ YAKLAŞIMLAR

Duygu Odaklı Çift Terapisi: Duygu odaklı çift terapisi kişilerin arasındaki bağlanmaya odaklanır. Kopukluk duygularına neden olabilen örüntüler bu yaklaşımda incelenir.

Gottman: Gottman’ın tekniğinde çiftlerin arkadaşlıklarının kalitesi ve yakınlık düzeyinin arttırılması hedeflenir. Gottman çift terapisinde ilişkideki çatışma alanları ele alınarak kişilerin problem çözme becerilerinin arttırılması üzerine çalışılır

istanbul psikolog,online terapi,online psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,üsküdar psikolog,sarıyer,kadıköy,

Ellen Wachtel’in Yaklaşımı: Bu yaklaşımda ilişkinin pozitif yönlerine odaklanılır. Partnerlerin karşı tarafı suçlamayı bırakıp kendi üzerlerine düşünmesi teşvik edilir.

Psikodinamik Çift Terapisi: Psikodinamik yaklaşımlı bir çift terapisinde partnerlerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri için davranışlarının altında yatan umut ve korkuların açığa çıkarılması hedeflenir.

Davranışsal Terapi: Davranışsal yaklaşımlarda negatifliği besleyen davranışlarının bırakılması teşvik edilirken istikrar ve doyumu arttıran pozitif davranışların arttırılması yönünde çalışılır.

Bilişsel Davranışçı Terapi: Bilişsel Davranışçı Yaklaşım çift terapilerine uygulandığında çiftler arası uyumu bozan davranışlara neden olan hatalı ve çarpıtılmış düşüncelerin değiştirilmesi hedeflenir.

TEKNİKLER

Çift terapilerinde genellikle çiftlerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı terapi ekollerinden teknikler ödünç alınır. Bunlardan bir tanesinde terapist aktif bir şekilde kişileri tanımaya çalışır. Bu sayede bir çeşit güvenlik duygusu yaratarak partnerlerin kendilerini ve birbirlerini daha iyi tanımasını sağlar. Aynı zamanda çift terapisi sayesinde problem ve çatışmaları çözme becerileri arttırılır, öfke kontrolü öğrenilebilir ve sorunlarla başa çıkma kapasitesinde de artış görülebilir. Bunların yanında kullanılan bazı diğer teknikler aşağıda

istanbul psikolog,online terapi,online psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,üsküdar psikolog,sarıyer,kadıköy,verilmiştir.

Duyguları tanımlamak: Bu teknikte terapist kişilerin duygularını tanımlayarak söze dökmesine yardımcı olur.

Geçmişi keşfetmek: Geçmişi keşfetmek kişilerin ilişkideki davranış örüntülerinin, korkuların, motivasyonların anlaşılmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda geçmişten bugüne getirilen ve çözüşemeyen bir takım çatışmalar da bu sayede çözüme kavuşabilir.

Çözüme Odaklanmak:  Bu teknikle birlikte çözülemeyen olumsuz davranış paternlerinin değiştirilmesi ve bunların yerine olumlu sonuçlar doğuran davranışların yerleştirilmesi sağlanıp sorunlar terapistin de yardımıyla birlikte çözüme ulaştırılır.

Psikoeğitim: Terapistin çifte insan psikolojisi ve ilişki dinamikleri hakkında verdiği bir eğitim çiftin farkındalığını arttırır. Bu sayede empati yeteneği de gelişir.

Nehire Seray Öztürk

istanbul psikolog,online terapi,online psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,üsküdar psikolog,sarıyer,kadıköy,

https://www.verywellmind.com/couples-therapy-definition-types-techniques-and-efficacy-5191137

https://www.pandemospsikoloji.com/cift-terapisinde-terapi-sureci-nasil-ilerler