Gelişim Evreleri

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

Ortaya çıkan tanısal özelliklerden bazıları uygun olmayan prozodi kullanımı, hece ve kelimeleri tekrar oluştururken anlamsız ünlü ve ünsüz yanlışları yapmak, heceler arasında deformasyona uğramış koartikülasyon geçişleri olmasıdır. İfade güçlükleri, konuşmanın düzensiz şekilde ilerleyerek sık sık aksaması, yeni kelimeleri kullanmada ve öğrenmede zorluk yaşanması da tanısal özellikler arasındadır.

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi- istanbul psikolog, online psikolog

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar