Dissosiyatif Bozukluklar İçin Kullanılan Tedavi Yöntemleri

Dissosiyatif Bozukluklar İçin Kullanılan Tedavi Yöntemleri;

  • Psikoterapi( EMDR, psikodinamik, BDT, şema, hipnoterapi, mindfulness , psikodrama, aile)
  • İlaçla tedavi
  • Grup terapileri
  • Yatarak tedavi görme
  • Elektrokonvulsif Terapi (EKT)
  • Transkranyal Manyetik Stimülasyon (TMS)
  • Psikolojik eğitimler
  • Ergoterapi

Uzman kişi, hastalığa karşı doğru tanı koyabilmek için çeşitli psikolojik testlere başvurabilir. Bu testler bilimsel bir alt yapıya sahip ölçme ve değerlendirme araçlarını içermektedir.

Disosiyatif bozukluğu tedavi etmede kullanılan en etkili yöntem psikoterapidir. Bu rahatsızlıkta psikoterapinin ana rolü, bireyin ayrışmış kişiliklerini tedavi etmektir. Bu süreç içerisinde kişinin stresli durumlarda daha etkin bir şekilde baş edebilmesi için güçlendirilmesi sağlanır ve bu zorlu durumların üstesinden gelmek  için kişilikleri bölmeye gerek olmadığı gösterilir.

Farmakoterapi, bu tür rahatsızlıkların belirtilerini azaltmaya yardımcı olsada tek başına iyileştirici bir rol oynayamamaktadır.

Tedavi Süresi

Psikoterapi için gerekli olan süre, kişinin yaşına ve hastalığının şiddetine göre değişiklik göstermektedir.

               

  Hafif                               Orta                               Ağır            

Spektrumun bir ucundaki en hafif vakalar için tedavi süresi ortalama olarak 10 seans, orta şiddetli vakalar için ise 20-40 seans arasında sürmektedir. Spektrumun en ucunda yer alan en ağır vakalar içinse minimum 50 seans gerekirken bu sayı 500 seansa kadar çıkabilmektedir.

Psikodinamik Yaklaşım

Dissosiyatif kimlik bozukluğu ve diğer dissosiyatif bozukluklarına sahip kişiler için psikodinamik tedavi yöntemi daha çok kullanılmaktadır. Travmatik yaşam olaylarının bilinç düzeyinde bloke edilmesiyle bu rahatsızlığın ortaya çıktığı düşünülmektedir. Tedavi için izlenen yol ise bu bastırmanın üstesinden gelerek iyileşmeyi sağlamaktır.

Hipnoterapi

Dissosiyatif bozukluğa sahip hastaların genellikle hipnoza karşı yatkınlıkları vardır. Bu kişiler hipnotize edilerek erken dönemde yaşadıkları travmatik anılara ulaşılması sağlanır. Bu tekniğe regresyon denir. Böylelikle kişiye geçmişteki travmatik anılarının yetişkinlik dönemindeki yaşamını yönetmek durumunda olmadığı fark ettirilir.

Psikolog Elifnur YEŞİLTAŞ

KAYNAKÇA

Akcan, G., & Öztürk, E. (2018). Dissosiyatif Temel Belirtiler ve Temel Psikoterapötik Yaklaşımlar. Turkiye Klinikleri Psychology‐Special Topics3, 20-30.

Kring, A., Johnson, S., Davison, G., Neale, J. (2019).  Anormal Psikoloji (12. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık ÖZDEN, M. Ş. (2018). TRAVMA VE DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR: GENEL BİR BAKIŞ. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi3(3), 71-76

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar