Dönemin Feminist Düşüncesine Sahip Karen Horney

Dönemin Feminist Düşüncesine Sahip Karen Horney

Dönemin Feminist Düşüncesine Sahip Karen Horney

Dönemin Feminist Düşüncesine Sahip Karen Horney

Dönemin Feminist Düşüncesine Sahip Karen Horney

İlk feminist psikolog olan Karen Horney, Freud’un müritleri arasındadır. Ancak diğer önceki kuramcılara göre kuramını Amerika Birleşik Devletleri’nde devam ettirmiştir. Freud’un sistemini değiştiren bir çalışması mevcuttur. Önceleri Freud’a benzerliği dikkat çekse de sonrasında bu değişime uğramıştır. Freud’un değişmeyen biyolojik güçlerin varlığı ile birlikte libido görüşünü de kabul etmemiştir. Cinsel organa özenme ile motive oldukları görüşü erkeklerin kadın rahmine özenti olduğunu düşünmekteydi. Bu özenti rahim özentisi olarak adlandırılıyordu. Bilinçsiz olarak erkeklerin kadınları hor görmesi ve aşağılamasını erkeksi davranışların altında yatan aşağılık duygusundan olduğunu iddia etmişti. Bununla birlikte bir çocuğun yardımsız kalması ve terkedilmesi duygusu temel anksiyete oluşturmaktaydı. Bununla beraber çevre ve çocuğun çevresinin de öneminin vurgulanmasını sağlamıştır. Anksiyetenin ebeveyn-çocuk ilişkisinden kaynaklandığını söylerken bu durumda ortaya çıkan çaresizlik ve güvenlik duyguları ile çocuğun baş etmesi gerekir. Çocuk çevresinin taleplerine göre kendini yapılandırır. Bu yapılandırılma değişmez ise nörotik ihtiyaç denmektedir. Bu ihtiyaç 3 çeşit gruba ayrılmıştır
1. İtaatkâr kişilik (onaylanma ihtiyacı eş tarafından)
2.Kayıtsız kişilik (bağımsız ve mükemmellik ihtiyacı olan)

  1. Saldırgan Kişilik (güç ihtiyacı)
    Son olarak ideal kendilik imgesinden bahsetmiştir. İdeal benlik yanlış kişilik görüntüsü veren nörotik insanların kendi benliklerini kabul etmesini engelleyen maskeler olarak tanımlamıştır.

Psikolog Gizem Tok

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

Support Seven Courses!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
donate

Recent posts

Featured articles