Annelerimiz gelecekte nasıl insanlar olabileceğimizi etkiler mi? İlişkilerimizdeki insanları bilinçli mi seçiyoruz? İlişkilerimizde sorun yaşadığımızda kapıldığımız kimi duyguların kaynağını çok net bilebilir miyiz ?

Psikolojide bazı kuramcılar, ilişkilerimizde bilinçdışı etkileşime odaklanmıştır.  Bilinçdışı etkileşimin temel yapısı; yaşamın ilk yıllarında kişinin ebeveynleriyle olan ilişkilerinin yetişkinlik döneminde bağ kuracağı tüm kişilerle olan ilişkilerini şekillendirmesi üzerinedir. Kişi, anneyle sağlıksız bir ilişki tarzı geliştirdiğinde bu, yaşamındaki diğer kişilerle olan ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir.  Peki bununla kastedilmek istenen şey tam olarak nedir?

İnsan sosyal bir varlıktır; dünyaya geldiğinde duygusal bir bağlanma ihtiyacı duyar ve dünyaya geldiği andan itibaren bütün ihtiyaçlarını sağlayan kişi, annesidir. Yemek yeme, altını ıslattığında temizleme ve hatta sosyal olarak kendini geliştirebilmesinde anne, bebeğin en önemli sağlayıcısıdır. Tüm temel ihtiyaçların dışında annenin en önemli görevi, bebeğinin duygularını düzenlemesidir. Örneğin, anne bebeğini emzirdiği sırada kendi işlerini yapmak için bebeği bırakıp gittiğinde, bebek kendini terk edilmiş ve endişeli hissedebilir, bu durumda bebeğin yaşadığı bu anksiyetenin anne tarafından daha sonra düzenlenmesi gerekir. Buradaki duygu düzenlemenin sağlıklı bir şekilde yapılması, kişinin yetişkin yaşamı için en belirleyici noktalardan biridir. Kişi annesi ile deneyimlediği ilişki tarzını yetişkinlik döneminde  de bilinçdışı sürdürür. Aradaki bağlantı için bir örnek verecek olursak; kişi bir arkadaşı ile çok hararetli  bir konu hakkında mesajlaştığı sırada karşısındaki kişinin bir anda mesajlarına cevap vermemesi durumunda duygularını sağlıklı bir şekilde düzenleyebilir mi? yoksa öfkelenip saldırgan davranışlar mı sergiler? Tabii bu örnek çok küçük ve basit bir örnektir.

 

Filofobi.-JPG.jpg İlişkilerimizin En Eski Temelleri

İnsanlar yaşamlarını sürdürürken kafalarında diğer insanlar için oluşturdukları belli  inançlar çerçevesinde davranışlar sergileyebilirler. Çoğu insan, ilişkilerinde sorun yaşar; bunlar güven veya  bağlanma sorunu olabilir; ilişkilerini yürüttükleri kişiler tarafından maddi veya manevi sömürüldüğünü hissedebilir, ilişki süresince huzursuz olabilir ve o kişiden uzaklaşmak isteyebilir; ilişkisi süresince reddedilmemek ve onaylanmak için yapışmacı bir tavır sergileyebilir ya da bağımlı bir ilişki tarzı geliştirebilir. Eğer bu kişiler kendilerini rahatlatacak bir ilişki tarzı oluşturamazlarsa terk depresyonu dediğimiz bir durumla karşılaşabilirler ve bu, sağlıksız ilişki kurma tarzının kaçınılmaz sonu olabilir. Terk depresyonu denen şey, aslında, yukarıda bahsedilen annenin kendi işlerini yapmak için bebeğini beslemeyi bırakıp gittiğinde bebeğin hissettiği duygudan kaynağını alır. Bahsedilen ilişki, duygulanım açısından da yeniden sahnededir. Bu çok basit örnekten anlaşılabileceği gibi, anne ile kurulan o ilişkiler bütünü yaşam boyu döngüler halinde tekrar eder.

Sağlıklı ve sağlıksız ilişki kurmanın temelinin ebeveyn kaynaklı olduğundan bahsettik. Anne-çocuk ilişkisindeki, yanlış duygu düzenlemesi her zaman yetişkinlik döneminde sağlıksız ilişkiler kuracağımız anlamına gelmiyor. Peki kendi ilişkilerimizde yaptığımız davranışların doğruluğunu düşünürsek; belki de hepimiz kendi ilişkilerimizde bu ilişki tarzlarını bir kere de olsa yaşamışızdır. Bu ilişki tarzları hangi nokta da sorun haline gelebilir. Yalnızca tek bir kişiye karşı değil de yaşamımız boyunca farklı türdeki ilişkilerimizde (özel veya iş hayatındaki ilişkilerimiz)sağlıksız bir döngü halinde sürdürülmeye çalışılıyorsa, bu ilişki tarzlarında bir sorun olduğunu düşünebilir miyiz? Aslında bütün bunlar bizim yaşamımızın ilk yıllarında çevre tarafından oluşturulan sağlıklı ilişki tarzlarının bir kaynağı olabilir. İlişki tarzlarımızda bize yanlış gelmeye başladığını düşündüğümüzde, kendi davranışlarımızı ve ilişkilerimizi gözlemlememiz gerekebilir. Gözlemlerinizin sonucu işlevsiz bir ilişki döngüsü için de bulduğunuz zaman kendiniz;  destek almanız gerektiğini düşünebilirsiniz, ve sizi anlamak için tüm dikkatiyle dinleyen bir psikoloğa başvurabilirsiniz.

Psikolog Firdevs Akbulut

 

 

 

anne,İlişkilerimizin En Eski Temelleri

İlişkilerimizin En Eski Temelleri

İlişkilerimizin En Eski Temelleri

İlişkilerimizin En Eski Temelleri

 

online terapi