bizi reddeden insanları neden unutamıyoruz

Karşıt Çiftler

Freud'un perspektifinden bakıldığında, mazoşizm, bireylerin içsel bir agresyonu kendilerine yönlendirdiği ve sadizmin görüngüsü olan bir durumdur. Bu durumda, kişi kendini acı çeken, eziyet gören bir konuma yerleştirir. Ancak, bu acı ve eziyet görme hali, ona haz ve doyum sağlar. Mazoşizm, zamanla bir bağımlılığa dönüşebilir.

Karşıt Çiftler– istanbul psikolog

Freud’un perspektifinden bakıldığında, mazoşizm, bireylerin içsel bir agresyonu kendilerine yönlendirdiği ve sadizmin görüngüsü olan bir durumdur. Bu durumda, kişi kendini acı çeken, eziyet gören bir konuma yerleştirir. Ancak, bu acı ve eziyet görme hali, ona haz ve doyum sağlar. Mazoşizm, zamanla bir bağımlılığa dönüşebilir. Bağımlılık, genellikle alışılmış acıya yöneliktir ve kişi, güçle ilişkilendirdiği bir başka kişiye bağımlı hale gelebilir. Böylece, kendini kurban rolünde göstererek tatmin sağlar. Bu mazoşistik tatmin diğerlerinde sadizmi kışkırtılarak sağlanabileceği gibi, kendi kendine zarar veren eylemlerle de elde edilebilir. Örneğin, bilerek kendine zarar verme, kendini sabote etme bu tarz eylemlerdendir.- online psikolog

Öte yandan sadizm, hazzın ötekilere acı çektirme, onlara hükmetme yoluyla elde edilmesi olarak karşımıza çıkar. Freud’a göre bu durum süperegodan kaynaklanan bir bozukluktur. Süperegonun yapısında oluşan hasarlar, kişinin toplumsal norm ve kurallarla uyuşmayan dürtü tatmini ile sonuçlanır. Başkalarını hükmederek veya onlara acı çektirerek elde edilen tatminin ardında kişinin aşağılık, eziklik veya yetersizlik gibi hislerle gücü elde etmeye çalışarak baş etme çabası yatar. Kişi güçlü olduğunu, mağdur olmaktan ziyade mağdur eden olduğunu bu şekilde kendine kanıtlamaktadır. Dolayısıyla, mazoşizm ve sadizm arasında yakın bir ilişki vardır ve sosyal veya romantik ilişkilerde birbirlerini tamamlarlar. Bu iki uç, sürekli olarak birbirini çekmektedir.- şişli psikolog

Mazoşizm tablosunda görülen, kişinin kendine zarar vermeye girişmesi veya zarar gördüğü bir ortamda bulunması mantıksız görünebilir. Psikodinamik kurama göre, bu durumun birkaç açıklaması bulunmaktadır. Birinci açıklama, zulüm gördükleri bir ortamda büyüyen bireylerin yetişkinlikte benzer bir ortamı arayışlarıyla ilgilidir. Bu bireyler, acı çekmeye alışık oldukları için bilinçsizce bu tür ilişkilere yönelebilirler. Kendilerini böylesi bir ilişki içinde tamamlanmış hissedebilirler. Öte yandan toksik olmayan, değer gördüklerini hissettikleri bir ilişkide bir şeylerin yanlış gittiğine dair endişelere kapılabilirler.- beşiktaş psikolog

İkinci bir açıklama ise, kişinin kötü durumda olduğunda değer ve ilgi gördüğü koşulların devam etmesiyle ilgilidir. Kişi, kendine zarar vererek acı çekerek bile olsa, ihtiyacı olan ilgiyi almış olabilir. Bu durumda kişi, ötekiler tarafından görülmediğinde yüzleştiği acıyı yaşamaktansa aşağılandığında veya şiddet gördüğünde yaşadığı acıyı tercih etmektedir.

Mazoşizmin başka bir açıklaması ise, tümgüçlülükle ilişkilendirilir. Kişi, kendini yaralayarak acının etkisinin altında kalmadığını ve en güçlü olduğunu kanıtlamaya çalışabilir. Bu davranış, çocukluk döneminde sadist bir figür tarafından yetiştirilen bireyin küçük düşürücü durumlarla baş etme şekli olabilir. Ayrıca, bu davranışı sergileyen birey, kendini diğerlerinden farklı ve üstün göstermek amacıyla da bunu yapabilir, kısacası bu durum narsistik bir tatmin arayışı da olabilir.- mecidiyeköy psikolog

Sadizme bakıldığında ise çevresindeki nesneler tarafından sürekli bastırılmış ve sindirilmiş kişinin mağdur konumundan mağdur eden konumuna geçmeye çalıştığı görülür. Kişi karşı karşıya geldiği ve ona güçsüz hissettiren hislerle baş edebilmek adına ötekilere eziyet eder.

Sadizmde diğer bir açıklama ise sadisttik nesne ile özdeşimdir. Kişi yakın ötekiyi içselleştirerek ondan kendini korur. Örneğin fiziksel ve sözlü şiddetin yoğun olduğu bir aile ortamında büyüyen çocuk, zamanla bu şiddeti gösteren nesne ile özdeşim kurar, böylece o nesne gibi olur. Bunun altında yatan sebep, kaygı uyandıran nesne gibi olarak onun verebileceği zarardan kaçınmak olabilir.

Online ve Yüz Yüze Uzman Klinik Psikolog Kadromuz için Tıklayın

 Ücretsiz/Uygun Psikoterapi için Tıklayın

Ücretsiz Terapi için Tıklayın

Hamide Güven

Referans

Odağ, C. (2023). Nevrozlar-2, Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Eğitim Hizmetleri Yayınları.

Keser, E. (2022). Mazoşist Kişilik Özelliklerinin Freud ve Fairbairn’in Kuramları Açısından İncelenmesi: Mazoşizmin Tanımı ve Klinik Görünümü. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 9(3), 466-488.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments