Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Kompleks Travma

Kompleks travma üzün süreli devam eden genelde çocuklukta gerçekleşen kişinin güvenliğini tehdit edici ,özgürlüğünün elinden alındığı kişiler arası zorlayıcı yaşantılardır .Bu tür yaşantılara örnek olarak çocukluk boyunca devam eden istismar ,ihmal, savaş, zorunlu göç gibi  durumlar  örnek gösterebilir.

Kompleks travma bozukluğunda normal travma sonrası bozukluktan farklı olarak travma kısa bir yaşantı değildir. Uzun ve süreklidir. Bu yüzden birey beden ve zihin olarak bu tehdit edici ortama uyum sağlaması gerekir. Travma sonrası verilen savaş, kaç veya don kal durumdan kurtulmak için yetersiz kaldığı için  zihnen ve bedenen bir hayatta kalma moduna girer. Zamanla bu mod yeni normal haline dönüşür.

Bireyde normal travma bozukluğu tepkilerinin yaşanması yanında bazı noktalarda farklılaşır. Kendilerine yönelik bakış açıları kötüdür. Suçluluk, utanç ve düşük benlik algısı yaşayabilirler. Kendilerini travmalarından uzakta tutmak için farklı şekillerde duygulardan uzak tutarlar. Bu yüzden duygulanımda sıkıntı yaşarlar ya da duygularını kontrol edemezler. Kişiler arası ilişkilerde sorun yaşarlar diğerlerine güvenmekte güçlük çekerler. Aile ve önemli kişiler ile yakınlık kurmak zordur. Travması olan kişiler olaylara odaklanırken karmaşık travması olan kişilerin olaya dahil olan kişilere odaklanması daha olasıdır ve istismarcılarına, tanıklarına veya aynı şeyi deneyimleyen diğer kişilere bağlanma olasılıkları daha yüksektir. Açıklanamayan baş ağrıları veya mide rahatsızlığı gibi somatik (bedensel) semptomlar da karmaşık travmalarda sık görülür.

Karmaşık travmalar bireyde erken dönem şemaların oluşmasına neden olabilir. Özellikle bireyin ilişkilerinde yanlış örüntüler etkisinde kalarak hareket edebilir. İlişkide oldukları kişileri bir yandan uzaklaştırırken bir yanda kendi alanını korumakta zorlanabilir. Bu yüzden güvenilir ilişkiler kurmakta zorlanırlar. Nesne ilişkileri açısından bakıldığında nesne güvenilmez ve zarar vericidir. Kendilerini aciz olarak gördükleri gibi narsistik savunmalar kurarak kendilerini haklı, güçlü olarak tanımlayabilirler .

İlişki kurarken şemalarında etkisiyle travmalarını tekrarlatacak kişilerle  ilişki kurabilirler .İlişkilerdeki güvensizliğe alıştıkları için sağlıklı ve istikrarlı ilişkilerden tatmin olmayabilirler.

Bu bireyler gerçeklik algıları zedelenmiş olabilir. Gerçeklikten kopulma veya çözülme yaşamaları olasıdır. Yaşam öyküleri birbiriyle ilişkisiz ve kopuk parçalar  gibi görünebilir. Çeşitli yollarla yaşadıkları travmaların yarattığı duygulardan kaçmak isteyebilirler. Kopuk bir moda girerek ayrı bir gerçeklik oluşturabilirler. Ya da uyuşturucu ve alkol gibi geçici rahatlama veren maddelere bağımlı olabilirler.

Kompleks travma bireyde çeşitli kişilik bozuklukları ve kronik depresyon gibi duygu durum bozuklukların oluşmasında etkilidir.

Gözde DEMİR

Medically reviewed by Lori Lawrenz, PsyD — By Hilary I. Lebow — Updated on July 1, 2021

Kompleks Travma,ilişki,aile,travma,duygu,odak,

Kompleks Travma,ilişki,aile,travma,duygu,odak,

Kompleks Travma,ilişki,aile,travma,duygu,odak,

Kompleks Travma,ilişki,aile,travma,duygu,odak,

Kompleks Travma,ilişki,aile,travma,duygu,odak,

istanbul klinik psikolog tavsiye

Bir Cevap Yazın