Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi
Sertleşme Bozukluğu dsm 5 tanı kriterleri

Hayatımızın belirli dönemlerinde bazen bir olayla, bir durumla ya da kendimizle ilgili utanç duygusu yaşayabiliriz. Bu duygu o anda kendimizi hatalı, kusurlu veya değersiz hissetmemizden kaynaklanabilir. Fakat bu durum yani utanç duygusu bazı kişilerde zamanla kronik bir hale gelmeye başlar ve artık bu kişiler hayatın her anında utanç ve kusurluluk hissetmeye başlarlar. Bu kişiler genellikle kendilerinin değersiz, kötü, kalitesiz, hatalı ya da sevimsiz olduklarına inanırlar. Bu nedenle kim olduklarıyla ve çevresindekilerin ne düşündükleriyle ilgili kusurluluk duyguları ağır basar. Aslında kusurluluk ve utanç duygusu onların yaptıkları bir şey değil fakat kendi varoluşlarından kaynaklandığını hissettikleri şeydir.

KUSURLU HİSSETMEK
KUSURLU HİSSETMEK

Peki bu kişilerin kendilerini kusurlu olarak gördükleri yönler nelerdir? Genellikle bu yönler kendileriyle ilgili kişisel nitelikler olabilir, örneğin, çok tembel, çok huysuz, çok şişman ya da zayıf, çok öfkeli, sıkıcı veya çok güçsüz olduklarını hissetmeleri gibi. Bu ağır basan hisler bu kişilerin iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Kusurlarının ortaya çıkabileceği o andan korktukları için başkalarıyla ilişki kurmaktan korkarlar ve bu durumlardan kaçınırlar. Sanki her an etrafındaki insanlar onların kusurlarını anlayabilirlermiş gibi hissederler bu da özel hayatlarına büyük bir etki eder. Bu yüzden kendilerinin kusurlarını göreceklerini düşündüğü kişilerin yanında güvensiz hissederler ve içe kapanıktırlar.

Kendilerini kusurlu hisseden insanlar başkalarına karşı nasıl davranırlar?

Bu kişiler genellikle çevresindeki insanların onları değersizleştirmelerine, kötü davranmalarına ve sözel olarak ağır eleştiriler yapmalarına izin verebilirler. Çünkü kendilerini değersiz hissettikleri için eleştirileri hak ettiğini düşünürler. Özellikle de eleştirel ve reddedici partnerler seçme eğilimine sahiptirler.

Kendilerini kusurlu gören kişiler için bu düşünceler nasıl değişir?

Bu kişiler için temel amaç öz saygıyı yükseltmektir. Bu kişilerin aslında sevgi ve saygıya layık olduklarına inanmaları gerekir. Genellikle kendilerini kusurlu hisseden kişilerin kendileri hakkındaki düşünceleri yanlış anlaşılmış veya abartılmış olabilir. Belki de hissettikleri kusurluluk veya utanç duygusu gerçekten bir kusur olmayabilir, ayrıca insan doğası gereği mükemmel değildir ve kusurları olabilir. Bu sebeple, kişilerin kusurlulukla ilgili gerçeklik algılarını değiştirmesi çok önemlidir. Eğer kişilerin düşünceleri değişir ve kusurluluk duyguları iyileşirse, kişilerarası ilişkileri de iyileşir ve başkalarıyla birlikteyken daha rahat ve güvende hissederler. Böylece diğer insanları da daha az yargılayıcı görürler, onlara karşı daha açık olabilirler ve başkalarının kendilerine kötü davranmalarına izin vermezler.

Psikolog Ayşenur Sezen

Tags:

Bir Cevap Yazın