Stoacılar ve Melankoli

MELANKOLİ BAĞIMLILIĞI

Acıyı ve mutsuzluğu normalleştirmek, bunu bir tarz olarak algılamak; depresyonun getirdiği çökkünlükten ve zorlu durumlardan kaçınmak için bir çözüm yoludur. Kronik depresyon gibi durumlarda ise melankoliye dair bir tutku, adeta bir bağımlılık geliştirmek, yani melankoli sevicisi olmak mümkün olabilecektir.

MELANKOLİ BAĞIMLILIĞI-istanbul psikolog, online psikolog

Melankoli Nedir?

Freud’un Yas ve Melankoli Metni

Depresyon Halinden Melankoliye Sığınış

Online ve Yüz Yüze Uzman Klinik Psikolog Kadromuz için Tıklayın

 Ücretsiz/Uygun Psikoterapi için Tıklayın

Ücretsiz Terapi için Tıklayın

Deniz Geçginer

KAYNAKÇA:

Freud, S. (2015). Yas ve Melankoli. (A. Emirsoy, Çev.) İstanbul: Telos Yayıncılık.

Elçi E., N. (2020). Melankolik öznede özdeşleşme ile intihar üzerine söylemsel bir analiz: Sylvia plath ve nilgün marmara örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi.

Teber, S. (2009). Melankoli-Normal Bir Anomali (5. b.). İstanbul: Say Yayınları.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments

Related posts