Borderline Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi İle Tedavinin Tanımlanması

Nevrotik Kişiliklerde Dinamik Psikoterapi Stratejileri

Terapist, danışanın terapi ile birlikte öznel deneyimine dair kabul geliştirmesine yardım eder. Danışan spresifik uyaranlara karşı vermiş olduğu tepkileri nedenleri ile birlikte özümser. Hem kendiliğe dair olan hem de ötekilere dair olan alg bütünleşir ve karmaşıklaşır. Seans sırasında tekrar tekrar canlandırılan kaygı dolu durumlara tahamül artar ve deneyimler kısıtlamalar olmadan yaşanılır.

Nevrotik Kişiliklerde Dinamik Psikoterapi Stratejileri-istanbul psikolog,online terapi

Yüksek düzeyli kişilik patolojisinin, diğer bir adıyla nevrotik kişiliklerin dinamik terapisinde hedefler bireyin kişilik katılığı gibi uyum bozucu özelliklerine yöneliktir. Terapiyle birlikte bireyin savunmalarının esneklik kazanması ve bilinç düzeyine çıkarılan nesne ilişkilerine tahammül edebilmesi beklenir. Bu amaç doğrultusunda bireyin terapiye getirdiği şikayetlere odaklanılarak bastırılmış olan malzeme yüzeye çıkartılmaya çalışılır. Dinamik psikoterapideki genel strateji bireyin seansa getirdiği nesnelerle olan ilişkilerini irdelemektir. Terapist danışanın o anda da ilişkilerine etki eden baskın nesne ilişkisini saptayıp analiz ederken aynı zamanda bireyin savunmalarını, ruhsal çatışmalarını da derinlemesine çalışır. Çatışmaların seans içerisinde terapistle birlikte canlandırılmasıyla uyumsuz nesne ilişkisi yapılanması değişime uğrar ve bireyin nesne bütünlüğü gelişir. Kısacası tedavinin amacı bireyin seansa gelmesini tetikleyen şikayet doğrultusunda bilinçaltını irdelemektir. şişli psikolog

Nevrotik kişiliklerin dinamik psikoterapisinde kullanılan stratejiler genel olarak şu şekildedir:

  1. Baskın Nesne Ilişkilerini Tanımlamak

Terapistin ilk görevi danışanın güncel ilişkilerini analiz ederek baskın nesne ilişkilerini saptanmaktır. Bireyin hislerini dışavurma biçimi, ötekilerle olan etkileşim biçimi, ötekilere dair algısı, terapiste karşı tutumu ve davranışları baskın nesne ilişkilerini tanımlamak için önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu yüzden seans süresinde terapist danışanın getirdiği sözlü malzemenin yanısıra sözsüz malzemeye de dikkatini çeker ve danışanı bir bütün olarak değerlendirir.

Nevrotik Savunmalar ve Görüntüyü Bozan Savunmalar için Tıklayın

Baskın nesne ilişkilerini tanımlamanın ilk adımı baskın nesne ilişkisini hipotezler kurarak saptamaktır. Böylece terapist danışanın hayatındaki önemli aktörleri isimlendirebilecektir. Terapistin duruşunun yargılayıcı olmaktan ziyade kabul edici olması, baskın aktörler ile ilgili yorumlar yaparken danışanın kullandığı kelimelerin dışında yeni kelimeler eklememesi önemlidir. Terapistin bu nesne ilişkilerini yorumlama sürecinde danışanın vermiş olduğu tepkiler de terapi için malzeme kaynağı olduğundan terapist bu tepkilere de odaklanır. mecidiyeköy psikolog

  • Çatışmaları Yorumlamak

Danışanın ruhsal çatışmalarına dair bilgilere ulaşmanın ilk yolu bireyin savunmalarına ışık tutmaktır. Terapistin yol göstermesi ile birlikte danışan davranışlarındaki anlamları görmeye başlar ve uyumsuz davranışlar benlikle uyumsuz bir hal almaya başlar. beşiktaş psikolog

  • Tedavi Hedeflerine Odaklanmak

Yüksek düzeyli kişil patolojisinin dinamik psikoterapisinde amaç bireyin ruhsal çatışmalarını tümüyle ortaya koyup çözümlemekten ziyade danışanın geliş nedeni üzerinden bir tedavi planı oluşturmaktır. Bu yüzden terapist danışanın işlevselliğinin bozulmamış olduğu alanları gözardı ederek danışanın uyum sürecini desteklemektedir.

  • Çatışmaları Derinlemesine Çalışmak

Terapist, danışanın terapi ile birlikte öznel deneyimine dair kabul geliştirmesine yardım eder. Danışan spresifik uyaranlara karşı vermiş olduğu tepkileri nedenleri ile birlikte özümser. Hem kendiliğe dair olan hem de ötekilere dair olan alg bütünleşir ve karmaşıklaşır. Seans sırasında tekrar tekrar canlandırılan kaygı dolu durumlara tahamül artar ve deneyimler kısıtlamalar olmadan yaşanılır. Bastırma, bölmeleme gibi savunmalara ihtiyaç duymadan kaygı yaratan durumlarla baş edebilir hale gelinir.

Online ve Yüz Yüze Uzman Klinik Psikolog Kadromuz için Tıklayın

 Ücretsiz/Uygun Psikoterapi için Tıklayın

Ücretsiz Terapi için Tıklayın

Hamide Güven

Referans

Caligor, E., Kernberg, O. F., & Clarkşn, J. (2019). Yüksek Düzeyli Kişilik Patolojisi Için Dinamik Psikoterapi Elkitabı. Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

Nevrotik Kişiliklerde Dinamik Psikoterapi Stratejileri,Dinamik psikoterapide,danışan,nesne ilişkileri,

istanbul psikolog,psikolog İstanbul,psikolog,şişli psikolog,istanbul psikolog tavsiye,istanbul en iyi psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog fiyatları,istanbul psikolog tavsiye,en iyi psikolog İstanbul,i̇stanbul psikolog ücretleri,psikolog fiyatları,psikolog randevu,istanbulda psikolog,fulya psikoloji,istanbul psikolog ücretleri,psiko İstanbul,Psikohelp,istanbul avrupa yakası psikolog,istanbul’da en iyi psikolog,psikolog tavsiye,avrupa yakası psikolog,en iyi psikolog i̇stanbul,psikolog şişli,online psikiyatri,online psikolojik danışmanlık,psikolog randevu ücretsiz,i̇stanbul psikolog,psikolog fiyatları,pedagog,psikolog istanbul avrupa yakası,ücretsiz psikolog İstanbul,psikolog istanbul fiyatları,istanbuldaki en iyi psikologlar,şişli psikolog fiyatları,psikolog türkiye,psikoterapi ücretleri,fulya, Psikohelp,pedagog İstanbul,pedagog olan hastaneler,en iyi psikologlar İstanbul,en iyi psikolog,terapi ücretleri,i̇stanbul terapi ücretleri,istanbul psikolog seans ücretleri,i̇stanbul psikolog fiyatları,psikoloji İstanbul,istanbul psikolog önerisi,ücretsiz psikolog,en başarılı psikologlar,istanbul iyi psikolog,istanbul terapi ücretleri,psikolog randevu İstanbul,istanbul en iyi psikologlar,istanbulda iyi psikolog,psikolog ücretleri İstanbul,çoçuk pedagog İstanbul,ilişki psikoloğu,istanbul avrupa psikolog,istanbul piskolog,istanbul psikologlar,ünlü psikologlar,pedagog randevu,psikolog avrupa yakası,klinik psikoloji yüksek lisans,psikolog randevu devlet,psikoterapi,yüz yüze psikolog İstanbul,ünlü psikologlar i̇stanbul,şişli pedagog

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar