OKB Nedir? / Obsesif Kompülsif Özellikler nelerdir?

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

“Eşyaların simetrileri ve düzenleriyle uğraşmaktan yapmam gereken işleri yapamıyorum! “

”Her yerde mikrop görmekten kendimi alamıyorum”

Değişik takıntılara sahip insanlarla karşılaştınız mı daha önce? 

Bazı insanlar vardır ki, yaptığı her şey güzel, kusursuz olsun isterler ve bunun için gece gündüz çalışacak motivasyona da sahiptirler.

Bu kişilerin kusursuzluk uğruna kendilerini ne kadar yorduklarının farkındasınızdır. Bu kişiler kendilerine pek zaman ayırmazlar, ayıran insanlara ise “aylak” gözüyle bakarlar. Dışardan bakıldığında bu insanlar tam da olması gereken kişilerdir; hassas, düzenli, gelenekçi ve mükemmeliyetçi. Kurallardan asla vazgeçmeyecek kadar sabitfikirlidirler. Ancak bu özelliklere sahip insanlar her ne kadar örnek gösterilmeye uygun olsalar da davranışları pek de sağlıklı değildir. Bu kişilik bozukluğu obsesif kompülsif bozukluk olarak bilinir.  /OKB Nedir? / Obsesif Kompülsif Özellikler nelerdir?

Kompülsifler, hata yapmaktan son derece çekinirler. Düşünceler onlar için oldukça önemlidir. Çoğu insan düşüncelerine bu kadar bağlı olmalarını tutku sanar. Ancak onlara göre fikir değiştirmek karaktersizliktir çünkü eğer fikirlerini değiştirirlerse önceki düşüncelerinin hatalı olduğunu kabul etmek durumunda kalırlar. Bir obsesif kompülsif hastalığı olan kişi, her şeyi ayrıntılı bir şekilde düşünür. Mesela yarın okula gidecekse sabah kolaylık olsun diye geceden her şeyini hazırlar ve bundan eğrinmez. Bir sonraki gece de diğer gün için. Bu böyle sürer gider ve kolaylık olsun diye harcadığı bu zamanlar aslında hayatının çok büyük bir kısmını oluşturur. Kompülsifler olabilecek kötü şeylere her an hazırlıklıdırlar. Her an bir felaket yaşayacaklarını düşünüp gardlarını asla indirmezler. Bu davranış biçimi kişiyi psikolojik ve fiziksel olarak fazlasıyla yorar. Hiyeraşi onlar için çok önemlidir. Altlarına karşı katı ve otoriterken; üstlerine karşı çalışkan ve başarılı olurlar. Tanrı, hiyerarşik sistemin en üstünde yer aldığı için genelde çoğu hasta Tanrı’nın mutlaka memnun edilmesi gerektiğini düşünür.    /OKB Nedir? / Obsesif Kompülsif Özellikler nelerdir?

Kompülsif kişiliğe ait olan bu davranışlar çoğu insanda görülebilir ancak bu özelliklere sahip her insan kompülsif sayılmaz. Günümüz dünyasında başarılı olmak isteyen bir kişi, kompülsif özellikler taşıyor olmak zorundadır. Dakik, çalışmayı seven ve detaycı bir kişi olmak başarının önkoşulu olarak görülmektedir. Abartıldığında hastalık olarak görülen bu özellikler, aynı zamanda modern dünyanın bizden beklentileridir. Buradaki ince çizgiyi dikkatlice çizmek gerekir. Bozukluğu olan kişiler obsesyon adı verilen takıntılı düşüncelere sahiptirler. Bu takıntılı düşünceler onların günlük hayatını çoğu zaman felç eder. Mesela dışardan mikrop geleceğini düşünen bir hasta bütün günününü ev temizlemekle geçirebilir. Asıl amacı unutturacak şekilde, ayrıntı, kural, listeleme gibi detaylarla boğuşurlar.  Kompülsif adını verdiğimiz yineliyici davranışlar da sergilerler. Yaptıkları her şeyin güzel ve mükemmel olması için gece gündüz çalışacak motivasyona sahiptirler.   /OKB Nedir? / Obsesif Kompülsif Özellikler nelerdir?

 Kompülsif kişiliğin bazı çeşitleri vardır; sorumlu, bürokratik, püriten, pinti ve mağdur. 


Diğer kişilik özelliklerinde olduğu gibi kompülsifler de diğer bozukluklara ait özellikler taşır. Kompülsif kişiler ayrıca yoğun stres altında kaldıklarında bazı semptomlar geliştirir. Kaygı bozuklukları, somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar ve depresyon bunların en yaygın olanlarıdır. 

Kompülsiflerle tedaviye başlandığında çoğu hasta, terapisti bir otorite olarak algıladığından saygı duyarlar. Zaman geçtikçe terapistin de bir “insan” olduğunu ve her şeyi bilemeyeceğini fark ederler. Kompülsifler duygularını açma konusunda çok katıdırlar. Terapistle duygusal bağ kurmaktan kaçınırlar. Hâl böyle olduğunda daha geniş çaplı bir çift terapisi etkili olabilir. Kompülsifler genelde kaygılı bireyler olduğundan terapi başlangıcında onları rahatlatmayı amaçlayan gevşeme egzersizleri yapılabilir. Bir diğer yöntem ise serbest çağrışım yöntemidir. Pek çok hasta duygularını ifade etmekte zorluk yaşamaktadır. Korkuları, duyguları ortaya çıkarmada serbest çağrışım ve rüya yorumları etkili olabilir.    /OKB Nedir? / Obsesif Kompülsif Özellikler nelerdir?

Takıntılı olmak bir hastalık değildir ancak bu takıntılar sizin hayatınızı yaşamanıza engel oluyorsa tedavi olmaktan kaçmayın.   /OKB Nedir? / Obsesif Kompülsif Özellikler nelerdir?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar