Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

  Psikanalitik Aile Terapisi Modelinde Terapi

Terapi Teknikleri
Dört temel teknik uygulanır: dinleme, empati, yorumlar ve analitik tarafsızlık. Dinleme günümüz kültüründe az görülen, gayet gerektiren, ancak sessiz bir etkinliktir o kadar meşgulüz ki söylenenleri ancak üstünkörü dinleyip yüzeysel olarak anlıyoruz. Analitik tarafsızlık da işte bu noktada önem kazanıyor çözümleyici bir ortam yaratmak için sorunları çözme konusunda endişelenmeden anlamaya yoğunlaşmak gerekir. Değişim, anlamının bir yan ürünü olarak ortaya çıkabilir, ancak analitik terapi sonuçları yönelik kaygılı ilgiyi askıya alır. Çözümleyici bir keşif ortamı yaratabilmesinden bu zihin yapısının önemini ne kadar vurgulasak az. Analitik terapistler güven vermekten, Öğüt vermekten ve sorgulamaktan ısrarla kaçınırlar. Müdahale ettikleri zaman da aile üyelerinin açılmasına yardım etmek için empatilerini ifade ederler ve deneyimin gizli yönlerini açıklık getirmek için yorumlar yaparlar. Çoğu aile terapisi çiftlerle yapılır ve çiftler arasındaki çatışma, kişiler arası psikodinamikleri araştırmanın başlangıç noktası olur. Örneğin, kahvaltı masasında tartıştıklarını söyleyen bir çifti ele alalım. Bir sistematik terapist, çiftten olanlar hakkında konuşmalarını isteyip onları tartışmayı sona erdirmekten neyi alıkoyduğunu görmeye çalışabilir. İletişimi ve etkileşime odaklanır. Bir psikanalitik terapistse daha çok, çiftin kendi duygusal tepkilerini anlamasına yardım etmeye çalışacaktır. Neden bu denli öfkelenmişlerdir? Birbirlerinden istedikleri nedir? Beklentileri nelerdir? Bu duygular nereden kaynaklanmaktadır? Analitik terapist tartışmayı çözmeye çalışmak yerine tartışmanın temelindeki korku ve özlemleri anlamaya çalışır. iç ruhsal çatışmanın işareti duygulanımdır analitik terapistler kimin kime ne yaptığını odaklanmak yerine güçlü duygulardan hareket ederek bu duyguların köklerine doğru ayrıntılı bir araştırmaya girişir. Neler hissediyorsunuz?, Daha önce aynı şeyleri ne zaman hissettiniz?, Ya daha önceden?, Neler hatırlıyorsunuz? Terapist, çiftin mevcut davranışlarının yatay düzleminde kalmak yerine içsel deneyimlerinden dikey boyutundaki açılımlarını araştırır. Özetlemek gerekirse: psikanalitik Çifte hepsinde araştırma dört kanalda düzenlenir 1 iç deneyim, 2 bu deneyimin geçmişi, 3 partnerin bu deneyimi nasıl tetikledi ve dört seans bağlamının ve terapistin sunduğu girdinin eşler arasında olanları nasıl etkilediği.

Aile Terapisinin Bağlamı
aile

Klinik çalışmalarla ilgili birçok anlatım gibi Buda biraz basmakalıp görünüyor olabilir araba almakla ilgili bir tartışmadan ayna tutan benlik nesnesine ve idealleştirilecek birine duyulan açlığa nasıl geçtik? Psikanalistlerin yüzeyin altını görebilmesini sağlayan şeyin, nereye bakmaları gerektiğini bilmek olduğunu anlamak önemli. Seansta terapistin aile üyelerinin mevcut endişeleri, düşünce ve duygularını tartışmaya davet etmesiyle başlar. Daha sonraki görüşmelerde terapist başlangıçta hiçbir şey söylemeyebilir ya da bugün nereden başlamak istersiniz? Diye sorabilir. Daha sonra da arkasına yaslanıp ailenin konuşmasını bekleyecektir. sorular, genişletme ve açıklık getirmeye yöneliktir: bu konuyu biraz daha anlatabilir misiniz?, Bu konudaki hislerinizi birbirinizle tartıştınız mı?İlk çağrışım var ve kendiliğinden ortaya çıkan etkileşimler tükendiğinde terapist geçmişi , İnsanların düşünce ve duygularını ve aile üyelerinin bakış acıları ile ilgili fikirlerini ortaya çıkarmak için yumuşak bir sondaja girişir: yaşadığınız sorunlarla ilgili baban ne düşünüyor? O bunu nasıl açıklıyor? Bu teknik analitik terapistin varsayım ve yansıtmaları duyduğu ilgiyi vurgular. Özellikle çocukluk anıları ilgi konusudur.

Aile içi çatışmaların kökleri ortaya çıkarıldıktan sonra aile üyelerinin geçmişe ve çocuklukla ilgili genellikle çarptırılmış anları yeniden canlandırmayı nasıl sürdürdüğü üzerine yorumlar yapılır. Psikanalitik terapistler geçmişle ilgili anılardan çok, bunların yeniden canlandırılmasının bugünü nasıl etkilediği ile ilgilenir. Terapist yaptığı müdahaleleri danışanın verdiği duygusal tepkileri odaklanarak aktarımı inceler: hayal kırıklığına uğramış görünüyorsunuz. Söylediklerinize gereken değer verdiğimi düşünmüyor olabilir misiniz? Danışanlar güçlü bir duygulanım içinde olduğunda terapist bunun kökenine bu size kimi hatırlatıyor ya da bu son yorumumu duyduğumuzda neler hissettiniz sorusuyla araştırabilir.
Yinelenen çatışma ve yanlış anlama örüntülerine saplanıp kalan eşler, aslında incinebilirlik duygularından kaçınmaya çalışmaktadır. Çiftin ağız dalaşı engellendiğinde, terapist bireylerin duygularını incelemeye başlayabilir. Önce yansıtmanın alıcısının neler hissettiğini odaklanmayı önerir. Bu kişinin duyguları açıklığa kavuşturulduktan sonra bu duyguları eşine aktarmasına yardım edilebilir. Savunmaya geçilmesini önlemek için önceden inkar ettiği duyguları anlatan alıcının yalnızca bu duyguları olduğu gibi anlatması, yansıtmayı yapan eşinin bu duyguları nasıl kışkırttığına girmemesi sağlanır. Bu sırada da yansıtıcı eşten yalnızca dinlemesi, yorum yapmaması istenir. Yansıtmayı yapan eş, alıcı ile empati Kurmaya teşvik edilir bu noktada çiftin, karşılıklı suçlamaları bir yana bırakıp birbirlerinin duygularını anlamaya çalışması umulur. İdeal olarak, duygularını bu şekilde paylaşılması eşleri birbirine, birbirlerini anlamayı yakınlaştırır. Psikanalitik aile terapistleri, aile konuşmalarında gizlenen büyük oranda bilinçli bir şekilde saklı tutulmadığını, bilinç dışına bastırdıklarını vurgular.

Psikolog Tuğba DUMAN

Tags:

Bir Cevap Yazın