Melanie Klein’ın Saldırganlık Dürtülerine Verdiği Önem

Freud da ilk anksiyete kuramında libidonun anksiyeteye neden olduğunu söylerken ikinci kuramında tehlikenin anksiyeteye vesile olacağını belirtmiştir. Sonradan ise Klein’ın ilgisinin tümüyle saldırganlık dürtüsüne kaydığını görmekteyiz. Ona göre asıl merkezi olan saldırganlık dürtüleridir ve libidinal dürtüler onlara tepki olarak ortaya çıkar.

Akran Zorbalığı ile Mücadele

Duygusal zorbalık ise dışlama, dedikodu yayma veya manipülasyon gibi şekillerde ortaya çıkabilir. Akran zorbalığı, hem zorbalığa maruz kalan kişi hem de zorbalığın uygulayıcısı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Zorbalığa maruz kalan kişiler genellikle kendilerine olan güvenlerini kaybedebilir ve düşük özsaygı geliştirebilirler. Aynı zamanda zorbalığa uğramak anksiyete ve depresyon riskini artırabilir.

Somatizasyon Nedir? |psikohelp- istanbul psikolog online psikolog online psikolog

Somatizasyon bozukluğu olan bireylerin psikiyatrik ve psikolojik değerlendirmeleri yapıldığında genellikle altta yatan stres unsurlarının olduğu gözlemlenir. Stres unsurlarının kişi tarafından fark edilememesi, görmezden gelinmesi ya da çözülememesi sonucunda kişide psikolojik sıkıntılar kendini somatik semptomlar olarak dışavurabilir.

Vatansız Bırakılmış Çocuk Olmak

Genel olarak, bir mülteci çocuğun çevresinde güvensizlik ve belirsizlik duygusu hakimdir. Göç genellikle korkunç bir savaşın ardından gerçekleştiğinden, mültecilik deneyimi çoğunlukla travmatik olarak tanımlanır. Ancak, mülteci deneyimi sadece travmatik değil, aynı zamanda aşırı derecede kaotiktir.

Bilincin Kapılarını Aralamak

Bilincin Kapılarını Aralamak: Psikedelik Deneyim,Bilinç, duygunun, algının, bilginin merkezidir. Pek çok şeyi ifade ederken kullanılabildiğinden dolayı tanımını yapmak zordur. Çünkü her ne kadar her birimizde olsa dahi son derece öznel bir unsurdur. Son zamanlarda psikedelik deneyimlerin “varsayılan mod ağı” olarak bilinen ağı etkileyerek bilinç araştırmalarını genişleteceği düşünülmektedir.

Gece Bekçileri:İnsomnia Hastaları

Uykusuzluk kendi başına bir bozukluk olmasının yanında başka bozuklukların bir semptomu da olabilir. İnsomnia astım, mide yanması, kanser gibi fizyolojik problemlerden ya da depresyon, stres gibi psikolojik hastalıklardan ya da gece saatlerinde besleniyor olmaktan, kullanılan bir takım ilaçların yan etkilerinden kaynaklanabilir. Travma yaşayan kişilerde de akut uyku bozuklukları görebiliriz. Özellikle anksiyete, depresyon ve stres ile uykusuzluk arasında adeta kısır bir döngü vardır. Depresyonundan ötürü uyuyamayan bir kişinin hastalığı, uykusuzluk nedeniyle daha da kötüleşebilir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Bütüncül Psikoterapi

Bütüncül Psikoterapi   Bütüncül terapi, bir danışanın sorununa en uygun farklı terapötik yönelimlerden tekniklerin seçilmesini içeren bir tedavi yaklaşımıdır. Terapiyi bireye uyarlayarak, bütünleştirici terapistler en önemli etkileri üretmeyi hedeflerler.   Tek ekol yaklaşımlarından farklı olarak, bütünleştirici terapi belirli bir metodoloji veya düşünce ekolüyle sınırlı değildir. Bunun yerine, terapistler ihtiyaç duyduklarında farklı ekollerden farklı teknikler kullanabilirler.…

Psikopatik Kişiliklerde Savunma ve Uyum Süreçleri

Çocukluklarında yaşadıkları kaos ve güvensizlik nedeniyle bağlanma deneyimi kuramamıştır. Çocukluklarında düzenli, tutarlı, şefkatli bakıcıların eksikliğini çekmişlerdir ,taşınma ,kayıp gibi durumlar yaygındır. Maddi koşulları iyi olsa Genelde bakım verenler onların duygusal ihtiyaçlarını fark etmemiş ,dile getirmesine izin vermemiş ve bu ihtiyaçları gidermemiştir. Bu duygu tıkanmasıyla birlikte olağan duyguları kötü kabul ederler.

Peter Blos’un Gelişim Evreleri

Peter Blos’un Gelişim Evreleri

Ergenlik döneminin en önemli konularından bir tanesi de cinselliktir. Ergen bu dönemde ilk sevgi nesnelerini ensest yasağından dolayı bırakır ve sevgi nesnesi olarak dışarıdaki kişilere yönelmeye başlar. Blos’a göre gerçek ergenlik döneminde ergenlerin nesne ilişkileri arayışı ya da bu ilişkilerden kaçınma davranışları ergenlik öncesi ve erken ergenlik dönemlerinden daha farklıdır. (