deneyim

şişli psikolog

JOHN LOCKE

JOHN LOCKE John Locke 18.yüzyıl düşünürlerinden biridir. Düşünce özgürlüğünü,  eylemlerimizi aklı baza alarak düzenlemeyi savunan  ilk düşünür olduğu için Avrupa’da aydınlanma ve akıl çağının kurucusu…

View details