Depresif Kişilikler ve Hipomanik Savunmalar

Depresif kişilikler saldırganlıklarını dış nesnelere yönlendirmezler. Suçluluk duygusu dolayısıyla bu yıkıcı itki kişinin kendisine yöneltilir. Kişi kendi kendine haz verici yaşantıları ve olumlu duyguları engeller. Ötekilere yönelik tutumlarına karşın kendilerine karşı aşırı eleştirel ve cezalandırıcıdırlar. Böylece yaşanan her olumsuzluktan dolayı kendileri suçlarlar.

Gelişim Evreleri

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

Ortaya çıkan tanısal özelliklerden bazıları uygun olmayan prozodi kullanımı, hece ve kelimeleri tekrar oluştururken anlamsız ünlü ve ünsüz yanlışları yapmak, heceler arasında deformasyona uğramış koartikülasyon geçişleri olmasıdır. İfade güçlükleri, konuşmanın düzensiz şekilde ilerleyerek sık sık aksaması, yeni kelimeleri kullanmada ve öğrenmede zorluk yaşanması da tanısal özellikler arasındadır.

Obsesif ve Kompülsif Kendilik

Obsesif Kompulsif Bozukluğa Psikanalitik Bakış

Obsesif kompulsif bozukluk kişinin anal dönem ile ilgili meselelerinin hakim olduğu bir bozukluk olarak görüldüğünden kişinin rüyalarında da bunun ekseninde temalar ortaya çıkar. İşeme, dışkılama, tuvalet/banyo sık sık görülür. Rüyadayken kişinin tuvalete yetişememesi, tuvaletini tutması, duvarı olmayan, dar ve pis tuvaletler sık sık karşılaşılır.

Terapi(Psikoterapi) Nedir?

Terapi denince ilk akla gelen psikoterapi diğer bir adıyla konuşma terapisidir. Psikoterapide bireyler duygusal ve psikolojik olgularını konuşarak ele alırlar. Terapistin müdahalesi ile ilgili kesin bir şey söylenemediği gibi bu kullanılan yöntem ve ekole göre farklılık gösterebilmektedir. Fakat amaç bireyin farkındalığını artırmak ve iyi oluşunu sağlamak olabilmektedir.

Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği Mi Var?

Dürtüsellik

Hayatın çeşitli alanlarında dürtüsellik örnekleriyle karşılaşmak mümkün. Klasik olarak, bir kişinin ani bir karar alması, aniden işi bırakması, hızla sinirlenip bağırmak, düşünmeden yiyecekleri tüketmek, ani bir kararla kişi için pahalı bir ürün satın almak, hayati riski hiçe sayarak hız yapmak, trafik kurallarına uymamak örnek olarak verilebilir.

çocuk

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Ebeveynleri

Zihin kuramı, başkalarının zihinsel düşüncelerinin kendisinden farklı olduğunu anlama, başkalarının farklı bilgilere, isteklere, inançlara sahip olabileceklerini kavrama yetisi olarak tanımlanmaktadır. Bu yetiyle kişi, başkalarının niyetlerini, duygu ve düşüncelerini yorumlayabilmektedir. Araştırmalarda OSB belirtileri olan kişilerin ebeveynlerinin zihin kuramı becerilerinin daha zayıf olduğu sonucuna varılmıştır.

Obsesif Kompulsif Nevrozda Nesne İlişkileri

Aynı şekilde kişinin ahlaki kurallara bu denli bağlı olması, dürüstlüğe ve doğruluğa bu kadar çok önem vermesi kişinin öteki kendiliğinin ortaya çıkmasından duyduğu kaygıdan kaynaklanır. Sanki kişi öteki tarafı sürekli bastırmaktadır. Oraya evrilmekten duyduğu korku, onun katı bir kişiliğe sahip olmasına sebep olur. Dinlenmeksizin saatlerce çalışmak, para harcayamamak buna örnek olabilir.

çocuklarda akedemik başarı

Asperger Sendromu

Öte yandan, spesifik bir alana duyulan yoğun ilgi ve yüksek bir beceri mevcuttur. İlgi duydukları konu, çoğunlukla konuşmalarının ve aktivitelerinin odak noktasıdır. Bu durum diğer etkinlikleri ve becerileri sürdürmekte olumsuz etkiye sahip olabilir. Spesifik ilgi alanlarına örnek olarak bir spor dalını, hayvanları, spesifik bir enstrümanı, matematiği, sanat dalını düşünebiliriz. Bu ilgi alanı bir hayranlık, tutku ve kariyer için odak noktası haline gelebilir.

Alerjik Nesne İlişkisi

Bu tür hastalarda anne, bebeğin ihtiyaç anında orada bulunmamış olabilmektedir. Bu durumda bebeğin saldırılarına da kapsayıcı bir yanıt verememiştir. Anne bunlara bir misilleme yoluyla da cevap vermiş olabilmektedir. Nesnenin konumu ve varlığı, afektif olarak bebeğin ihtiyaçlarını karşılayabilmiş olması büyük önem arz etmektedir.

Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği Mi Var?

Alkol/Madde Kullanımı ve DEHB

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu; hiperaktivite/dürtüsellik ve/veya dikkatsizliği içeren iki temel belirti kümesi olan nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlamaktadır. DEHB ve alkol/esrar kullanımı arasındaki ilişkiye bakıldığında daha önceki çalışmalarda DEHB’si olanların yaşıtlarıyla aynı düzeyde alkol/esrar kullanımı olduğu, fakat diğer kişilere göre hayatlarında daha fazla işlevsel bozulma yaşadıkları bulunmuştur.