Neden Erteliyorum?

Sürekli ertelediğimiz, yapmamak için bin bir bahane ürettiğimiz, düşünmek dahi istemediğimiz bazı durumların gündeme gelmesi ve en nihayetinde yerine getirilmesi gerekmesi bireylerde kaygı, üzüntü, öfke gibi olumsuz duygulara yol açabilir. Kişi, bu olumsuz duygularla yüzleşmemek ve kaygı verici durumun içine kendini sokmayı geciktirmek için işlerini, sorumluluklarını erteler. Aslında daha önceki deneyimlerimizin ve kendimiz hakkındaki düşüncelerimizin bu davranışla ilgisi var. Daha önceden aldığımız olumsuz sonuçlar, başarısızlık endişesi, hayal kırıklığına uğrama korkusu ve kendimizi nasıl gördüğümüz erteleme davranışını kuvvetlendirir

Çok Mu Fedakarız?

Borderline Kişilik Bozukluğuna Dair Farklı Bakış Açıları

Borderline kişilik bozukluğu ile özdeşleşmiş olan dürtüsellik, kendine zarar verme, duygulanımdaki dengesizlik ve sosyal ilişkilerdeki uyumsuzluk gibi özellikler kişinin biyolojik yapılanmasıyla ilişkili olduğu çalışmalarca saptanmıştır. Kendine zarar verme davranışı üzerinden örnek verilecek olursa, bireyin kendine yönelik bu yıkıcı davranışının altında serotonin seviyesindeki düşüklük yatabilmektedir. Serotonin azalması ve saldırganlık seviyesinin artması arasında pozitif bir ilişki gözlemlenmiştir. Diğer bir örnek ise bireyin reddedilmeye karşı olan aşırı hassasiyet ile alakalıdır. Borderline hastaların terk edilme karşısında bu kadar kırılgan olmasının altında yatan biyolojik sebep olarak noradrenerjik aktivitenin düşüklüğü görülmüştür.

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAMVASININ ETKİSİ: GÖRÜNMEYEN YARALAR

Saman Alevi

Sizin de duygularınızın anlık bir şiddetle yanıp söndüğü, kontrolden çıkıp dakikalar içinde rayına oturduğu oluyor mu? Bazılarımızın duygularını yaşayış şekli göreceli olarak diğer insanlardan daha yoğun olabilir. Bizim toplumumuzda duyguları bir anda parlayıp sonra yerini küllere bırakan kişiler için sıklıkla saman alevi benzetmesi yapılır. Aslında bu durum duygularımızı kontrol etmekte zorlandığımız anlamına geliyor. Bazı durumların, sonuçların, zorlukların üstesinden gelmekte zorlanabilir, kontrolden çıkabiliriz. Sonuçta hepimiz insanız.

Başkalarına Yönelimlilik Şemaları

kişiler kendi istekleri, duygu ve düşüncelerine odaklanmaktansa aşırı bir şekilde ötekilerin tepkileri ile ilgilenmektedirler. Böylece kendi seslerini duymazlar ve ihtiyaçlarını ihmal ederler. Diğerlerinin düşüncelerin yönelik bu aşırı bağlılık kişinin sevgi ve onay arayışı, ötekileri ile bağının korunmasına yönelik hassasiyeti ve ötekiler tarafından gelecek zararlara karşı kendini koruma ihtiyaçlarından kaynaklanabilmektedir. Kişi diğerlerini kaybetmemek için kendi isteklerini ve duygularını bastırır. Kendini ifade etmekte zorlanan, kendi başına karar dahi alamayan biri haline dönüşür

Tükenmişlik Nedir ve Tedavisi

Bu sendrom, kişinin iş hayatıyla ilişkilendirilmiştir. Kişi, çoğu zamanını çalıştığı yerde geçirdiği için, burada ortaya çıkan hayal kırıklıkları ve beklentilerin suya düşmesi tükenmişliğe yol açabilir. Tükenmişliğin bir diğer sebebi de çağımızdaki sosyal medya kullanımıdır. Sosyal medyada paylaşılan sahte hayatlar kişinin hedeflerini potansiyelinin üstüne koymasını ve bunları başaramayacağını gördüğünde de yavaş yavaş tükenmesine sebep olabilir. Bu durum genellikle mükemmeliyetçi, ben-merkezci ve narsisist kişilerde daha çok görülür. Yakın çevreden gelen baskı da tükenmişliği daha da körükler. Bazı baskıcı ailelerde, ailenin beklentileri, kişisel beklentilerin önüne geçebilir. Bu durum tükenmişliğin başlangıcı olabilir.

Terapötik İlişki ve Terapötik İş birliği

Şema Terapide Kullanılan Teknikler

Şema terapiye göre psikopatolojinin oluşmasındaki ana sebep, bireyin özellikle erken çocukluk yaşantısındaki temel ihtiyaçlarının doyurulmamış olmasıdır. Bilişsel davranışçı terapiden türemiş olan şema terapide terapist danışanlarının bu ihtiyaçları ile karşılaşmasını sağlamaktadır. Tedavinin ana amacı kişinin öncelikli karşılanmamış ihtiyacının tanınması, karşılanması ve danışanın bu süreci kendi başına sürdürebilecek yetiyi kazanmasına yöneliktir. Kısacası danışanın uyumsuz şemalarını, modlarını ve baş etme mekanizmalarını uyumluya dönüştürmektir.

Sigarayı bırakmak için hipnoterapi

Freud’un Klasik Psikanalizi ve Günümüzde Psikoterapi

Psikodinamik terapi uygulayan terapsitler yalnızca nevrotik hastalar ile değil aynı zamanla borderline düzey duygulanımı istikrarsız ve eyleme vuran danışanlarla aktarım odaklı ya da psikotik gerilemeleri olan danışanlarla destekleyici terapi gibi yöntemler kullanabilirler. Bu bağlamda da klasik psikanalizden farklılaşmışlardır.

‘’Bu Son Şansın’’

Bazen empati duygumuzdan, affetme arzumuzdan; bazen kaybetme korkumuzdan, bazen de kopmaya olan direncimizden hiç de şansı hak etmeyen kişilere hayatımızda yer vermeye devam ederiz. Tanılan sayısız şans, her defasında ‘’Bu son şansı’’ telkiniyle içimizi rahatlatır. Bu durum suistimale açık hale gelmemizle sonuçlanır. Bazen bu şans verme durumu öyle bir hal alır ki, aslında bizden o şansı talep etmeyen kişilere bile içten içe şans verdiğimizi fark ederiz.

Sahte Kendilikten Gerçek Kendiliğe

Gerçek Kendilik, bireyin içsel doğasının, özünün ve benliğinin tamamını ifade eden, dış etkiler tarafından şekillendirilmemiş olan, kişiliğin doğal ve otantik hali olarak tanımlanabilir. Gerçek Kendilik, bireyin sahte maskeleri veya rol yapma gereksinimi olmaksızın, içsel değerlerini, inançlarını, duygularını ve özgün yeteneklerini ifade edebilmesini sağlar. Akıl hastanesindeki deneyimi Veronika’nın gerçek kendiliğini açığa çıkaran bir katalizör görevi görür. Veronika toplumun dayattığı normlardan sıyrılmaya, kendi iç sesini dinlemeye ve kendi duygularını aramaya başlar. Diğer bir ifadeyle içindeki tanımadığı diğer Veronikalar’ı fark etmeye başlar.

ücretsiz terapi/ücretsiz psikolojik danışmanlık

Kültür Terapi Sürecimi Etkiler mi?

terapistimiz bizim gibi olsun, bize benzesin isteriz. Çünkü bizim gibi olan birinin bizi daha iyi anlayacağına olan inancımız kuvvetlidir. Bize benzeyen, bizimle belki aynı dini belki aynı siyasi görüşü paylaşan biriyle konuşmak daha kolay gelir. Danışanın, terapistiyle ortak nokta bulma arzusu esasında bu sebepten sürer.