Bipolar Bozukluğunun Tanımı ve Tarihçesi

Tanımı Bipolar bozukluk iki uçlu duygu durum bozukluğudur. Çift ruh hali değişimleri yaşayan bipolar bozukluk kişi mani yaşadıktan sonra diğer uçta olan depresyon durumu yaşamasıdır. Bipolar bozukluğun bir diğer adı manik depresif hastalıktır. Mani ve depresyon iki zıt durumdur. Mani ve depresyon arasında kişi hayatında iniş çıkışlar yaşar. Bipolar bozukluk genellikle mani ya da hipomani…

Depresyonun Tedavisi

Depresyon davranışlarımız, düşüncelerimiz ve duygularımız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip rahatsızlık türüdür. Bu rahatsızlıktan muzdarip kişilerde genelde üzüntülü ruh hali, ilgi kaybı suçluk duygusu ve isteksizlik görülmektedir. Farmakoterapi Depresyon tedavisi için antidepresan ilaçlar tercih edilir. Bu ilaçların etki süresi ise 2-14 hafta arası değişiklik göstermektedir. Antidepresan ilaçlar birkaç kategoriye ayrılır. Bunlar: Bilişsel Davranışçı Terapi Bu…

Depresyonun Belirtileri ve Nedenleri

Depresyon genellikle sevgi nesnesinin kaybından sonra sevgi nesnesinin reddi, hayal kırıklığı, kızgınlık, düşmanca tavırları ve saldırgan itkileri kendine yöneltmesiyle ortaya çıkar. Depresif duruma yatkın olan bireylerin süperegoları daha baskılayıcı oluyor. Süperego baskın olduğu durumlarda kaybedilen nesneden dolayı bireyde ortaya çıkan öfke, aşağılama, suçluluk gibi düşmanca duygular ve saldırgan itkiler nesneden egoya yönelir, yani kişinin kendisine yönelir. Kendisine yönelttiği düşmanca tavırlardan sonra kişinin benlik saygısı düşer. Düşük benlik saygısına sahip olan bireyin suçluluk duygusu giderek artmaktadır.

Depresyonun Tanımı ve Tarihçesi

Tanımı; Depresyon, diğer psikopatolojilerin aksine tanımı yapılan ilk hastalıklarından biridir. Yoğun üzüntü, keder, karamsarlık ve suçluluk duygularının kişide en az iki hafta görülmesi ve işlev kayıplarına sebep olmasıyla tanımlanabilir. Major depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da adlandırılır. Depresyon kelimesi Latince “depressus”tan yani alçakta olma, bastırma anlamlarından gelir. Depresyon psikopatolojiler arasında en sık görülen bozukluktur.…

Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun Tedavisi

Travma sonrası stres bozukluğu kişinin sosyal yaşamını, günlük aktivitelerinde, problemlerle baş çıkmasında ciddi derecede sorunlara neden olan bir rahatsızlıktır. Tedavi yöntemleri travma sonrası stres bozukluğunu üzerine oldukça etkilidirler. TSSB iyi tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Travmatik olaylardan sonra her birey aynı oranda etkilenmez, bazıları travmadan sonra bu durumu daha az TSSB belirtileri ile atlatırken bazıları ise…

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri

Travmatik bir olay sonrası kişide yoğun kaygı, stres yaratan; bunun sonucunda kaçınma ve uyarılma düzeylerinde değişkenliklere sebep olan; kişinin işlevselliğini etkileyen bir tanı grubudur. Travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) DSM V’e göre belirtilerini dört ana başlıkta ele almak mümkündür. Bunlar; İstem dışı olarak travmatik olayın yeniden deneyimlenmesi: Bu yeniden deneyimleme birkaç şekilde görülebilir. Kişi travmatik…

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanımı ve Tarihçesi

Tanımı Travma sonrası stres bozukluğu, travmatik yaşam olayları sonucunda meydana gelen bir rahatsızlık türüdür. Bu rahatsızlıkta kaygı düzeyinin artması, stresörlere karşı aşırı hassasiyet ve travmayla ilişkili uyaranlara karşı kaçınma gibi davranışlar görülebilir. Travmatik yaşantılar kişinin kendisini ve başkalarının güvenliğini tehdit eden tehlikeli durumları içinde barındırır.  Kişi travmatik bir olay karşısında mağdur ya da tanık konumundaysa…

Sosyal Fobinin Tedavisi

İnsan tek başına hayatını sürdüremeyen, sosyal bir varlıktır. Sosyal fobi ise insanı çoğu kez yalnız kalmaya sürükleyen bir hastalıktır. Sosyal fobi hayatın zevklerinden mahrum bıraktığı gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını da zorlaştırır. Neyse ki yapılan araştırmalar sonucunda tedavisi mümkün olan ve genellikle tedavide başarı sağlanan bir psikolojik bir sorun olduğu belirtilmiştir. Şimdi bu tedavi yöntemlerini ele…

Sosyal Fobinin Belirtileri ve Nedenleri

Sosyal fobi, bireyin sosyal ortamlarda başkaları tarafından yargılanmaktan korkması ile oluşan yoğun anksiyete ve mantıklı olmayan ısrarlı bir korkudur. Bu rahatsızlık türü DSM 4’te “sosyal fobi” olarak tanımlanmışken DSM 5’te “sosyal kaygı bozukluğu” olarak revize edilmiştir. Bu rahatsızlıkta kişi aşağılanmanın, gülünç duruma düşmenin, utanç oluşturacak davranışlarda bulunmanın tedirginliğini yaşar. Aynı zamanda bu kişiler performanslarının değerlendirilecekleri…

Sosyal Fobinin Tanımı ve Tarihçesi

Sosyal fobi; kişinin başkaları tarafından değerlendirilebileceği ortamlarda rezil olma ve aşağılanmakorkusuyla yaşadıkları kaygı bozukluğudur. Bir diğer adı sosyal anksiyetedir. Sosyal fobisi olan insanlardeğerlendirilebilecekleri ortamlardan kaçınırlar. Bu gibi ortamlarda bulunduklarında çarpıntı, titreme,terleme ve kızarma gibi fiziksel belirtiler gösterirler. Özelliklede yeni bir ortama girdiklerinde budurumu daha çok yaşarlar. Bu yüzden birey, insanlarla etkileşim içeren ortamlardan kaçınmaya ya…