Hamilton Testi

Hamilton Testi-Psikolojik Testler Hamilton Testi Hamilton testi ifadesi “Hamilton Depresyon Skalası” olarak da ifade edilmektedir. Bu ölçek bireyin biyo-psiko-sosyal alanlarda depresif belirtilerini ölçen soruları barındırmaktadır. Testin sonucunda kişide depresyonun var olup olmadığına ve eğer depresyon var ise bunun şiddetine dair bilgi vermektedir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için…

Yapısal Aile Terapisi

Yapısal Aile Terapisi Aile Hayatının Örgütlenişi Aile terapisini güçleştiren nedenlerden biri, ailelerin genellikle birbirlerini öngörülemeyen güçlü şekillerde etkileyebilen bireylerden oluşuyor gibi görünmesidir. Yapısal aile, bu etkileşimlere düzen ve anlam getiren bir çerçeve ortaya koyar. Yardım için gelen aileler genelde belirli bir sorun konusunda endişelidir. Bu sorun yaramazlık yapan bir çocuk ya da bir çiftin yaşadığı geçimsizlik…

Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği

Hamilton Depresyon Değerlendirme Testi/Ölçeği-Psikolojik Testler Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği Bu görüşme kılavuzu Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği için yapılmıştır. GÖRÜŞMECİ: Her madde için hazırlanmış ilk soru aynen yazıldığı gibi sorulmalıdır. Sıklıkla bu ilk soruyla her maddedeki semptomun sıklık ve ciddiyetinin derecelendirilmesi için güvenilir ve yeterli bilgi edinilebilir. Takip eden sorular semptomların daha fazla açığa çıkarılması ya…

Her Zaman Uyum Sağlayabilir Miyiz?

Bowen Aile Sistemleri Terapisi Modelinde Terapi Süreci

Bowen Aile Sistemleri Terapisi Modelinde Terapi Süreci-istanbul psikolog,online terapi Değerlendirme Değerlendirme ortadaki sorunun geçmişi ile başlar. Bunu çekirdek ailenin geçmişi, anne babanın tanışmasıyla, flört evresiyle, evlilikleriyle ve çocuk büyütme ile ilgili bilgiler izler. Değerlendirmenin bir sonraki bölümünde iki eşin geçmişleri; doğumları, kardeş ilişkileri, çocukluklarıyla ilgili önemli olgular ve anne babalarının geçmişteki ve mevcut işleyişleriyle ilgilidir. …

Bowen Aile Sistemleri Terapisi

Bowen Aile Sistemleri Terapisi

Bowen Aile Sistemleri Terapisi Aile içinde yaşananlar davranışlarımızı etkiler, peki ya geçmişte ve şu anda bu etkileri oluşturan güçler? Bir adamın aile yaşamı ile arasına mesafe koymasına ne neden etkili olur? Bir kadının çocuklarının yaşamlarını idare etmek için kendi gelişimini ihmal etmesine neden olan nedir? Bowen bunların yanıtlarını geniş aile ilişkilerinde aramıştı. Birçok insan evlerinden…

(SCL-90) Ruhsal Belirtiler Tarama Testi

(SCL-90) Ruhsal Belirtiler Tarama Testi/ Psikolojik Testler SCL-90 Ruhsal Belirtiler Tarama Testi, kişinin birden çok alt alanda psikolojik belirtilerini ölçen bir testtir. Bu test somatizasyon, obsesif-kompulsif, duygusal denge, dışadönüklük, duygusal denge eksikliği, fobi, paranoya, uyum sorunları, depresyon, anksiyete ve duygusal hassasiyete dair soruları içermektedir. Testin sonucu bireyin psikolojik olarak durumuna dair bilgi vermektedir. Hiçbir şekilde…

M-Chat Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği

M-Chat Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Testi/Ölçeği-Psikolojik Testler   M- CHAT değiştirilmiş erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeği, 16-30 ayların arasında olan çocukların otizm spektrum belirtilerini değerlendiren bir ölçektir. Testin içerisinde otizm spektrum bozukluğunun içerisindeki iletişim ve davranışsal zorluklara dair sorular vardır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar…

Kıskanıyoruz Peki Ya?

Evlilikte şiddet / aile içi şiddet

Evlilikte şiddet / aile içi şiddet Eşlerine şiddet uygulayan kişilerin nasıl tedavi edileceği sorusu bu alanda en büyük ayrımı yaratan konudur. Egemen paradigma eşlerin ayrılmasını, şiddet uygulayanın bir öfke yöntemi ya da şiddet müdahale programına, eşinin de şiddet gören kadınlara yönelik tedavi programına yönlendirilmesini öngörür. Eşlerin bir arada tedavi edilmesi, şiddetin sorumluluğunu ortak olarak taşıdıkları…

Otomatik Düşünceler Ölçeği

Otomatik Düşünceler Testi/Ölçeği-Psikolojik Testler Otomatik düşünceler ölçeği, kişinin farkında olmadan zihninde hızlı ve otomatik olarak oluşan düşünceleri ölçmeyi amaçlayan bir ölçüm aracıdır. Testin sonucunda psikolojik olarak yaşadığı zorlukların altında yatan olumsuz düşüncelerini fark edebilir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen yetkili mercilere başvurunuz. Aşağıda kişilerin zaman zaman…

Burns Depresyon Ölçeği

Burns Depresyon Ölçeği Burns Depresyon Ölçeği, bireyin son bir hafta içerisinde deneyimlediği düşünce, duygu ve davranışlarını değerlendirerek depresyonun varlığını belirlemeye çalışan bir ölçüm aracıdır. Eğer bireyde depresyonun varlığı görülmüşse bu depresyonun şiddetine dair bilgiye de ulaşılabilir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen yetkili mercilere başvurunuz. Aşağıdaki 25…