Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Hamilton Depresyon Değerlendirme Testi/Ölçeği-Psikolojik Testler

Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği

Bu görüşme kılavuzu Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği için yapılmıştır.

GÖRÜŞMECİ: Her madde için hazırlanmış ilk soru aynen yazıldığı gibi sorulmalıdır. Sıklıkla bu ilk soruyla her maddedeki semptomun sıklık ve ciddiyetinin derecelendirilmesi için güvenilir ve yeterli bilgi edinilebilir. Takip eden sorular semptomların daha fazla açığa çıkarılması ya da netleştirilmesi gerektiğinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Özgül sorular her maddeyi emin bir şekilde derecelendirmeye yetecek bilgi edinilene kadar sorulmalıdır. Bazı durumlarda gerekli bilgiyi elde edebilmek için kendi takıp sorularınızı da ekleyebilirsiniz.

NOTLAR: Zaman dilimi. Görüşme soruları hastanın son bir hafta içindeki durumunu derecelendirmek gerektiğine işaret ediyorsa da, bazı araştırmacılar derecelendirmelerini son iki üç güne dayandırmak isteyebilirler. Böyle ise, sorulara “son bir kaç gün içinde” şeklinde başlanabilir.

Kilo kaybı maddesi. Bu maddenin hastanın şimdiki depresyona girmeden önceki bazal ağırlığına göre kilo kaybı olduğunda pozitif olarak değerlendirilmesi önerilir. Hasta kaybettiği kilolarını geri almaya başlamış olursa, madde pozitif olarak değerlendirilmemelidir. Bu, tekrar aldığı kilo ile birlikte hala bazal değerinin altında olsa bile, madde pozitif olarak derecelendirilmez.

“Genel” ya da “normal” şartların değerlendirilmesi. Görüşme sorularının birçoğu hastanın her zamanki ya da normal işlevlerine ilişkindir. Bazı vakalarda, örneğin; hastanın distimi veya mevsimsel duygulanım bozukluğu olduğunda, kendilerini en az bir kaç hafta boyunca iyi hissettikleri (depresif ya da yükselmiş değil) son zaman referans noktası olmalıdır.

GENEL GÖRÜNÜM: Size geçen hafta hakkında bazı sorular sormak istiyorum. Geçen (gün/hafta)’dan beri kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

EĞER HASTA HASTANEDE YATMIYOR İSE: Çalışıyor musunuz?YANIT HAYIR İSE: Neden hayır?

(Sercan tarafından yapılmıştır)

Geçen hafta boyunca duygusal açıdan durumunuz nasıldı?

 • Kendinizi sıkıntılı ve depresyonda hissettiniz mi?
 • Üzgün? Ümitsiz?
 • Geçen hafta içinde kendinizi ne kadar sıklıktaher zamanki gibi hissettiniz? Her gün? Bütüngün?
 • Hiç ağladığınız oluyor mu?

1. DEPRESİF (ÇÖKKÜN) RUH HALİ

(Üzüntü, ümitsizlik, çaresizlik, kendini değersiz hissetme):

 1. Yok.
 2. Sadece sorulduğunda belirtiliyor.
 3. Kendiliğinden sözel olarak ifade ediliyor.
 4. Davranışlarla ifade ediliyor. Örneğin; yüzifadesi, duruş, ses, ağlama eğilimi.
 5. HERHALİYLE;kendiliğinden,sözvedavranışlardan anlaşılıyor.

1 – 4 ARASINDA PUANLANMIŞ İSE, SORUN: Ne zamandan beri duygularınız böyle?

Geçen hafta süresince zamanınızı nasıl geçirdiniz
(İşte olmadığınız zamanlar)?

 • Hayatınızda normal olarak yaptığınız şeyleri yapmaya ilgi duyuyor musunuz, yoksa bunlarıyapmak için kendinizi zorladığınızı hissediyor musunuz?
 • Daha önce yapmakta olduğunuz herhangi birşeyi yapmayı bıraktınız mı? EVET İSE: Neden?
 • Yapmayı istediğiniz ya da beklediğiniz bir şey var mi?
 • TAKİP SIRASINDA: İlginiz normale döndü mü?

2. ÇALIŞMA VE ETKİNLİKLER

 1. Zorluk yok.
 2. Yetersizlik duygu ve düşünceleri, yorgunlukya da iş ve zevklere bağlı olarak etkinliklerdegüçsüzlük.
 3. Etkinlik, zevkler ya da işe karşı ilgi kaybı -hastanın doğrudan söylemesi ya da dolaylı olarak düzensizlik, kararsızlık ve kendini iş veya etkinliklere zorlama duygusu ile ifade edilmesi.
 4. Etkinliklere harcanan zamanda belirgin azalma ve üreticiliğin düşmesi. Hastanın hastanede bölümde yapılması gereken günlük işler dışında hastane görevi ya da zevkler için günde üç saatten az zaman ayırması.
 5. Şimdikihastalığınedeniyleçalışmayıdurdurması. Hastanede bölümde yapılması gereken işler dışında hiçbir etkinlikte bulunmaması ya da yardım edilmeksizin bölüm işlerini yapmakta başarısız olması.

Sekse karşı olan ilginiz geçen hafta içinde nasıldı?

 • (Başarınızı sormuyorum, sekse karşı olanilginizi soruyorum. Seksi ne kadardüşünürsünüz?)
 • Depresyona girmeden önceki durumunuzdanberi sekse karşı olan ilginizde herhangi birdeğişim oldu mu?
 • Seks üzerinde fazla düşündüğünüz bir şeymi? HAYIR İSE: Bu sizin alışmadığınız bir durum mu?

3. GENİTAL SEMPTOMLAR

(libido kaybı, menstrual bozukluklar gibi)

1. Yok
2. Hafif 3. Şiddetli

page2image32488page2image32648page2image33072page2image33232page2image33392page2image33552

HAMİLTON DEPRESYON DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ İÇİN YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME KILAVUZU Sayfa 2 / 6

İştahınız Geçen hafta içinde nasıldı?

 • (Her zamanki iştahınız ile karşılaştırıldığında nasıl?)
 • Yemek yemek için kendinizi zorlamak durumunda kaldınız mı?
 • Başka kimseler sizi yemeye zorlamak durumunda kaldılar mı?

4. SOMATİK SEMPTOMLAR – GASTROİNTESTİNAL

 1. Hiç biri yok.
 2. İştah kaybıyla birlikte başkalarının ısrarıolmaksızın yeme.

3. Zorlanmadanyemekyemedegüçlük.

Bu depresyon başladığından beri hiç kilo kaybettiniz mi?

 • EVET İSE: Ne kadar?
 • EMİN DEĞİLSE : Elbiselerinizin üzerinizdedaha bol durduğunu hiç düşündünüz mü?
 • TAKİP SIRASINDA : Kaybettiğinizkilolardan hiç geri aldığınız oldu mu?

5. KİLO KAYBI

(A ya da B’yi derecelendirin)

A – Özgeçmişini değerlendirirken:

 1. Kilo kaybı yok
 2. Şimdiki rahatsızlık ile ilgili olası kilo kaybı
 3. Kesin kilo kaybı (hastaya göre)
 4. Ölçülmedi

B – Gerçek kilo değişimi bölüm çalışanlarıtarafından haftalık olarak değerlendirildiğinde:

 1. Haftada 500 gramdan az kilo kaybı
 2. Haftada 500 gramdan çok kilo kaybı
 3. Haftada 1 kg.’dan çok kilo kaybı

4. Ölçülmedi

Geçen haftadan beri uykunuz nasıl?

 • Geçenin başlangıcında uykuya dalmakta güçlük çektiğiniz oldu mu? (Yatağa girdikten hemen sonra uykuya dalmanız ne kadar zamanınızı alıyor?)
 • Bu hafta içinde kaç gece uykuya dalmakta güçlük çektiniz?

6. UYKUSUZLUK (Başlangıç)

 1. Uykuya dalmakta güçlük çekmez
 2. Sıklıkla uykuya dalma güçlüğü yakınmaları -yani 1⁄2 saatten fazla

3. Hergeceuykuyadalmagüçlüğüyakınmaları

Geçen hafta süresince, Geçenin ortasında uyandığınız oldu mu? EVET İSE :

 • Yataktan kalkar mısınız? Kalkarsanız neyaparsınız? (Sadece tuvalete mi gidersiniz?)
 • Yatağa geri döndüğünüzde hemen uykuyadalabiliyor musunuz?
 • Bazı geceler uykunuzun huzursuz ve rahatsızolduğunu hissediyor musunuz?

7. UYKUSUZLUK (Orta)

 1. Zorluk yok
 2. Gece suresince huzursuz ve rahatsızolmaktan yakınmalar
 3. Geceboyuncauyanma(tuvaletharicindeyataktan kalkma)

Geçtiğimiz hafta içinde sabah uyandığınız son saat nedir?
• EĞER ERKEN İSE: Bu bir çalar saat ile mi

oldu yoksa kendiniz mi uyandınız? Depresyondan önce genellikle uyanış saatiniz neydi?

8. UYKUSUZLUK (Geç)

 1. Zorluk yok
 2. Sabahın erken saatlerinde uyanır fakatuykuya tekrar dönebilir
 3. Yataktankalkarsatekraruykuyadalmaktabaşarılı olamaz

page3image35376page3image35536page3image35960page3image36120page3image36280page3image36440

HAMİLTON DEPRESYON DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ İÇİN YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME KILAVUZU Sayfa 3 / 6

Geçtiğimiz hafta içinde enerjiniz nasıldı?

 • Kendinizi sürekli yorgun hissettiğiniz oldu mu?
 • Bu hafta içinde hiç sırt ağrısı, baş ağrısı ya da kas ağrısı çektiniz mi?
 • Bu hafta kaslarınızda, başınızda ya da sırtınızda bir ağırlık hissettiniz mi?

9. SOMATİK BELİRTİLER (GENEL)

 1. Hiç biri yok
 2. Kaslarda,basta ya da sırtta ağırlık. Baş, sırtve kas ağrıları. Enerji kaybı

3. Herhangikesinbirbelirti

Geçen hafta içinde kendinizi özellikle eleştirdiğiniz oldu mu, bazı şeyleri yanlış yaptığınızı veya başkalarını üzdüğünüzü hissettiniz mi? EVET İSE:

 • Düşünceleriniz nelerdi?
 • Yaptığınız ya da yapamadığınız herhangi birşey hakkında suçluluk duygusuna kapıldığınızoldu mu?
 • Bu depresyona herhangi bir şekilde kendikendinize sebep olduğunuzu düşündünüz mü?
 • Hasta olmakla cezalandırıldığınızı hissediyormusunuz?

10. SUÇLULUK DUYGULARI

 1. Yok.
 2. Kendini suçlama, başka insanları üzdüğüdüşüncesi.
 3. Geçmişteki hatalar ya da günahlar üzerindesürekli düşünme veya suçluluk duyguları.
 4. Hastalığın bir ceza olduğu düşüncesi.Suçluluk hezeyanları.
 5. Suçlayıcı veya yerici sesler işitme ve/veyagörsel varsanılar.

Geçen hafta “hayat yaşamaya değmez” ya da “ölsem de kurtulsam” diye düşündüğünüz oldu mu?
• Kendinize zarar vermeyi ya da yaşamınızı

sonlandırmayı düşündünüz mü?
EVET İSE: Ne hakkında duşundunuz?Kendinize gerçekten zarar verecek bir şey yaptınız mı?

11. İNTİHAR

 1. Yok.
 2. Hayatın yaşamaya değer olmadığınıdüşünmesi.
 3. Olmuş olmayı istemesi ya da kendisi içinolası bir olumu düşünmesi.
 4. Suisidal düşünce ve davranışlar.
 5. İntihargirişimi

Geçen hafta içinde kendinizi özellikle gergin ve huzursuz hissettiniz mi?
• Küçük,önemsiz şeyler; sıradan bir zamanda

üzülmeyeceğiniz şeyler hakkında çok

üzüldüğünüz oldu mu? EVET İSE: Örneğin nasıl?

12. PSİŞİK KAYGI

 1. Güçlük çekmez
 2. Nedensiz gerginlik ve aşırı sinirlilik
 3. Çok küçük şeylere üzülme
 4. Konuşmada veya yüzde belirgin endişelitutum
 5. Sorulmadankorkularınıaçıklama

Geçen hafta içinde sizde az sonra söyleyeceğim fiziksel şikayetlerden biri oldu mu?

 • LİSTEYİ OKUYUN: CEVAP İÇİN HERBİRİNDEN SONRA 6 SANİYE ARA VERİNİZ.
 • Bu belirtilerden sizi geçen hafta rahatsızetmiş olanın şiddeti neydi?
  (Ne kadar sürdüler ve hangi sıklıkta duydunuz?)

• NOT: BU BELİRTİLER AÇIKÇA BİR İLACIN

YAN ETKİSİ İSE MADDEYİDERECELENDİRMEYİN. (ÖRNEĞİN; AĞIZ KURULUĞU VE IMIPRAMIN)

13. SOMATİK KAYGI (Kaygının fizyolojik belirtileri)

GI – Ağız kuruluğu, gaz, hazımsızlık, ishal, kramplar, geğirme,
CV – Kalp çarpıntısı, baş ağrısı,
Solunum – Hipervantilasyon, iç çekme, Sık sık tuvalete gitme, Terleme):

1. Yok
2. Hafif
3. Orta
4. Şiddetli
5. Hareketleriengelleyiciderecede

page4image39576page4image39736page4image40160page4image40320page4image40480page4image40640

HAMİLTON DEPRESYON DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ İÇİN YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME KILAVUZU Sayfa 4 / 6

Geçen hafta içinde düşüncelerinizi vücudunuzun çalışması ve fiziksel sağlığınız üzerine ne kadar yoğunlaştırdınız?

 • (Normal düşünüşünüzle karşılaştırıldığında)
 • Çok fazla fiziksel şikayetiniz olur mu?
 • Aslında kendi kendinize yapabileceğiniz birşey için yardım istediğinizi fark ettiniz mi? EVET İSE: Ne gibi örneğin? Bu ne kadar sıklıkta oldu?

14. HİPOKONDRİ

 1. Mevcut değil
 2. Bedenine yönelme
 3. Sağlıkla ilgili olarak çok düşünme
 4. Sık şikayetler,yardım isteme vs.
 5. Hipokondriksanrılar

GÖZLEME DAYANAN DEĞERLENDİRME

15. İÇGÖRÜ

 1. Depresyonda ve hasta olduğunu ya da şu anda depresyonda olmadığını kabul ediyor.
 2. Hastalığı kabullenmekle birlikte nedenlerinikötü yemeklere, iklime, çok çalışmaya, virüse, dinlenmeye olan gereksinime vs.ye atfediyor.
 3. Hastaolduğunukesinlikleinkarediyor.

GÖRÜŞME SIRASINDAKİ GÖZLEME DAYANAN DEĞERLENDİRME

16. YAVAŞLAMA

(Düşünce ve konuşmanın yavaşlaması; konsantre olma yeteneğinde bozulma; motor aktivitenin azalması):

 1. Normal düşünme ve konuşma
 2. Görüşmede hafif yavaşlama
 3. Görüşmede açıkça yavaşlama
 4. Görüşmenin zorlukla yapılması
 5. Tamstupor

GÖRÜŞME SIRASINDAKİ GÖZLEME DAYANAN DEĞERLENDİRME

17. AJİTASYON

 1. Yok
 2. Yerinde duramama
 3. El, saç vb. şeylerle oynama
 4. Yerinde duramayacak kadar hareketlilik
 5. Elleriovuşturma,tırnakyeme,saççekme,dudak ısırma.

 

Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1.DEPRESİF (ÇÖKKÜN) RUH HALİ *
2.ÇALIŞMA VE ETKİNLİKLER *
3.GENİTAL SEMPTOMLAR *
4.SOMATİK SEMPTOMLAR –GASTROİNTESTİNAL *
5.KİLO KAYBI A. ÖZGEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİRKEN *
6.KİLO KAYBI B. GERÇEK KİLO DEĞİŞİMİ (1-4) *
7.UYKUSUZLUK (BAŞLARKEN) *
8.UYKUSUZLUK (ORTA) *
9.UYKUSUZLUK (GEÇ) *
10.SOMATİK BELİRTİLER (GENEL) *
11.SUÇLULUK DUYGULARI *
12.İNTİHAR *
13.PSİŞİK KAYGI *
14.SOMATİK KAYGI *
15.HİPOKONDRİ *
16.İÇGÖRÜ *
17.YAVAŞLAMA *
18.AJİTASYON *

Bir Cevap Yazın