Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Yaren Meral MORAL

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olmuştur. Psikoloji alan stajı kapsamında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta görüşmelerine katılarak aktif bir şekilde çalışmıştır. Sivil toplum kuruluşu olan Bilim Kahramanları Derneğinde görev almıştır. Ofis gönüllüsü olarak yer aldığı dernekte toplumun bilimsel farkındalığını ve toplumun merkezinde bilimin yer almasını sağlamak adına yapılan çalışmaların denetlenmesi ve kaydedilmesi alanında çalışmalar yapmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanındaki lisansüstü eğitimini yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesi olarak “Duygu Düzenleme ile Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişki” başlıklı araştırma yapmıştır. Yüksek lisans döneminde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi alarak süpervizyon sürecinden geçmiştir. Terapi eğitimine Prof. Dr. Doğan Şahin’in Psikodinamik Terapi eğitimini alarak devam etmiştir. Yetişkin ve ergen grupları ile bireysel terapi vermektedir.

MMPI, Kent E-G-Y testi, Porteus Labirentleri Testi, Montre Bilişsel Değerlendirme (MOCA), Standardize Mini Mental Testi (SMMT) uygulayıcı eğitimlerini almıştır.

Çocuk değerlendirme ve dikkat testlerinde Metropolitan okul olgunluğu testi, Cattel 2A, Cattel 2B, Cattel 3A uygulayıcı eğitimlerini almıştır.
• MMPI Kişilik Testi Uygulayıcısı
• Çocuk Testleri Uygulayıcısı

Çalıştığı Ekoller

  • Psikodinamik Terapi
  • Bilişsel Davranışçı Terapi
  • Çözüm Odaklı Terapi

Çalıştığı Alanlar

  • Bireysel Terapi
  • Ergen Terapisi

Çalıştığı Konullar

Depresyon

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Bağlanma Sorunları

Beslenme Sorunları-Obezite

Fobiler

Ergen Gelişim Sorunları

Ergenlik Sorunları

Panik Atak

Travma

Bulimia Nervoza

Sosyal Anksiyete

Sınır Tanımama

Sınav Kaygısı

Ruhsal Bunalım

Sosyal Fobi

Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Mobbing (Psikolojik Taciz)

Uyku Bozukluğu (İnsomnia, Uykusuzluk)

Uyum Bozuklukları

Tırnak yeme ve Parmak Emme

Stres

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Yas

Yeme Bozuklukları

İlişki ve İletişim Problemleri

Ergenlik Dönemi Problemleri

Manik Depresif Bozukluk

ve birçok alanda çalışmaktadır

yaren meral moral