Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Ayrılma Anksiyetesi

Ayrılma anksiyetesi, bağlanma figüründen ayrılma durumunda veya ayrılma beklentisinde aşırı endişe duyması halidir. Bir çocukluk dönemi bozukluğu olarak tanımlanmıştır. Bu durum yetişkinlikte de görülebilmektedir. İlk çocukluk döneminde...