Yaşantısal Aile Terapisi Modelinde Terapi

Yaşantısal Aile Terapisi Modelinde Terapi Terapinin görevi, savunma mekanizmalarını etkisizleştirmek ve insanların doğasında ki canlılığı özgür kılmaktır. Değerlendirme Çoğu yaşantısal terapist aileyi tanıdıkça gerçekleşen, biçimci olmayan bir değerlendirme sürecini yeğler. Terapist, karşısında kişilerin nasıl insanlar olduğunu ilişkinin gelişme sürecinde öğrenir. Her bir aile üyesinden aileyi ve ailenin işleyişini anlatmasını isteyerek işe başlanır. Bu şekilde, bireysel…

Teknolojiye Bağımlı Olmak

Teknolojiye Bağımlı Olmak   Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte internet kullanımı ve kullanan kişilerin sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. İnternet, milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan bir ağ sistemidir. Gelişen teknoloji sayesinde interneti cep telefonlarımızda, taşınabilir bilgisayarlarda ve birçok teknolojik sistemlerde kullanmaktayız. Çünkü internetle beraber bilgiye kolay, ucuz ve güvenilir bir şekilde ulaşabiliriz. Teknolojinin insan hayatına…

Yaşantısal Aile Terapisi Aile Terapisi ve Duygusal Karşılaşım

Yaşantısal Aile Terapisi Aile Terapisi ve Duygusal Karşılaşım Burada ve şimdi deneyimi vurgusu yapan bir yaşantısal aile terapisi dalı doğmuştur. Gestalt terapisi ve karşılaşım gruplarından rol yapma ve duygusal yüzleştirme gibi teknikler alınırken, yontma ve aile resmi gibi dışavurumcu yöntemler sanat ve psikodramanın etkilerini taşır. Etkileşim dinamiklerinden çok, duygusal deneyimi odaklanan yaşantısal terapistler aile terapisindeki…

Yapısal Aile Terapisi Modelinde Terapi Değerlendirme

Yapısal Aile Terapisi Modelinde Terapi Değerlendirme Köksal bir değerlendirme, ailenin yaşadığı güçlüklerin genellikle ailenin artık kendi biçimindeki sorunları yansıttığı varsayımına dayanır. Yapısal terapistler, bir bağlı şıklık oluşturmak için aileye katılarak ve daha sonra da canlandırmalar, yani terapistin aile üyeleri arasında etkileşimleri gözlemlemesini sağlayan seans içi konuşmaları kullanarak aile sistemini harekete geçirmesi yoluyla…

Yapısal Aile Terapisi

Yapısal Aile Terapisi Aile Hayatının Örgütlenişi Aile terapisini güçleştiren nedenlerden biri, ailelerin genellikle birbirlerini öngörülemeyen güçlü şekillerde etkileyebilen bireylerden oluşuyor gibi görünmesidir. Yapısal aile, bu etkileşimlere düzen ve anlam getiren bir çerçeve ortaya koyar. Yardım için gelen aileler genelde belirli bir sorun konusunda endişelidir. Bu sorun yaramazlık yapan bir çocuk ya da bir çiftin yaşadığı geçimsizlik…

Her Zaman Uyum Sağlayabilir Miyiz?

Bowen Aile Sistemleri Terapisi Modelinde Terapi Süreci

Bowen Aile Sistemleri Terapisi Modelinde Terapi Süreci-istanbul psikolog,online terapi Değerlendirme Değerlendirme ortadaki sorunun geçmişi ile başlar. Bunu çekirdek ailenin geçmişi, anne babanın tanışmasıyla, flört evresiyle, evlilikleriyle ve çocuk büyütme ile ilgili bilgiler izler. Değerlendirmenin bir sonraki bölümünde iki eşin geçmişleri; doğumları, kardeş ilişkileri, çocukluklarıyla ilgili önemli olgular ve anne babalarının geçmişteki ve mevcut işleyişleriyle ilgilidir. …

Bowen Aile Sistemleri Terapisi

Bowen Aile Sistemleri Terapisi

Bowen Aile Sistemleri Terapisi Aile içinde yaşananlar davranışlarımızı etkiler, peki ya geçmişte ve şu anda bu etkileri oluşturan güçler? Bir adamın aile yaşamı ile arasına mesafe koymasına ne neden etkili olur? Bir kadının çocuklarının yaşamlarını idare etmek için kendi gelişimini ihmal etmesine neden olan nedir? Bowen bunların yanıtlarını geniş aile ilişkilerinde aramıştı. Birçok insan evlerinden…

Kıskanıyoruz Peki Ya?

Evlilikte şiddet / aile içi şiddet

Evlilikte şiddet / aile içi şiddet Eşlerine şiddet uygulayan kişilerin nasıl tedavi edileceği sorusu bu alanda en büyük ayrımı yaratan konudur. Egemen paradigma eşlerin ayrılmasını, şiddet uygulayanın bir öfke yöntemi ya da şiddet müdahale programına, eşinin de şiddet gören kadınlara yönelik tedavi programına yönlendirilmesini öngörür. Eşlerin bir arada tedavi edilmesi, şiddetin sorumluluğunu ortak olarak taşıdıkları…

Aile Terapisinin Temel Teknikleri

Aile Terapisinin Temel Teknikleri

Aile Terapisinin Temel Teknikleri İlk Görüşme İlk görüşmenin amacı aile ile bir bağlaşıklık kurmak ve temel sorunu sürdürenin ne olduğu konusunda bir varsayım geliştirmektir. Danışmanlığın birincil hedefleri bir dayanışma kurulması ve bilgi toplamaktır. Kendinizi tanıtın, seansın biçimini aileye anlatın. Çoğu aile ilk seansta tartışmalara kapılacak kadar tepkisel değildir. Herkesle sırayla konuşmak kolay olur. Danışanlar patlamaya…

Sistemik Aile Terapisi

Aile Terapisinin Bağlamı

Aile Terapisinin Bağlamı 1950’lerde yaşanan paralel gelişmeler sonucunda aileyi yaşayan bir sistem , organik bir bütün olarak gören yeni bir bakış açısı doğdu. terapistler, hastanın durumu iyileşmeye başladığında, ailede bir başkasının durumunda kötüleşme olduğunu fark etmeye başladılar. Örnek bir vakada bir adam eşinin cinsel soğukluk nedeniyle tedavi görmesini istiyordu. Birkaç aylık terapiden sonra kadın cinsel…