Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi
Nasıl Motive Olurum ?

Nasıl Motive Olurum

Nasıl Motive Olurum Motivasyon nedir? Motivasyon, içimizdeki harekete geçme, bir şeyleri gerçekleştirme gücüdür. “Motive” kelimesi Türkçe’ ye güdü olarak çevrilebilir yani aslında içimizdeki şevk veya güçtür demek...
Karar Vermekte Zorlanıyor Musunuz?

Karar Vermekte Zorlanıyor Musunuz?

Karar Vermekte Zorlanıyor Musunuz? Karar Vermekte Zorlanıyor Musunuz? / Karar verirken panikliyor ve kararsızlığa mı düşüyorsunuz? Yanlış kararlar vermekten de korkuyor musunuz? Karar verme sürecindeki seçenekleri yetersiz...
Psikolojik İhtiyaçlar

Psikolojik İhtiyaçlar

Psikolojik İhtiyaçlar Kopukluk ve Reddedilme Alanındaki Şemalar Bağlanma zorluklarıyla kendini gösterir. Güven eksikliği ile ilişkilendirilmektedir. Sosyal izolasyon/yabancılaşma şeması olan bireylerde, akran grubu tarafından geçmişte yaşadıkları dışlanmadan kaynaklanan,...