Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Nasıl Motive Olurum

Nasıl Motive Olurum Motivasyon nedir? Motivasyon, içimizdeki harekete geçme, bir şeyleri gerçekleştirme gücüdür. “Motive” kelimesi Türkçe’ ye güdü olarak çevrilebilir yani aslında içimizdeki şevk veya güçtür demek...

Psikolojik İhtiyaçlar

Psikolojik İhtiyaçlar Kopukluk ve Reddedilme Alanındaki Şemalar Bağlanma zorluklarıyla kendini gösterir. Güven eksikliği ile ilişkilendirilmektedir. Sosyal izolasyon/yabancılaşma şeması olan bireylerde, akran grubu tarafından geçmişte yaşadıkları dışlanmadan kaynaklanan,...