Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi
beden algısı

DÜNDEN BUGÜNE BEDEN ALGISI

Beden algısı, çocukluğun başlarında kendisini, kendi olmayanlardan ayırt etmesiyle başlar. Yaşam boyu değişiklik gösterir. Beden algısı kişinin kendi zihninde görünüşü ile ilgili yarattığı resimdir. Fakat bu resim...