beden algısı

DÜNDEN BUGÜNE BEDEN ALGISI

Beden algısı, çocukluğun başlarında kendisini, kendi olmayanlardan ayırt etmesiyle başlar. Yaşam boyu değişiklik gösterir. Beden algısı kişinin kendi zihninde görünüşü ile ilgili yarattığı resimdir. Fakat bu resim kendi görünüşüyle ilişkili olmayabilir. Beden algısında çocukluk döneminde ebeveynlerin tutumları , erken dönem deneyimleri, duyguları ruh halleri gibi  iç faktörler önemlidir. Başka bir söylem ile dış görünüşe yüklenen…