Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Bilişsel Çarpıtmalar Ve Otomatik Düşünceler

Bilişlerimiz, duygu ve davranışlarımızı , davranışlarımız da düşünce şeklimizi ve duygularımızı etkiler. Bilişsel yapı, bireylerin olayları algılama, yorumlama ve anlam yükleme şekilleriyle ilgilenir. Bazen tepkiler, olayların yanlış algılanması, yanlış yorumlanması veya...

Son Seans

Psikoterapi ilişkisi belli bir kuramsal yaklaşıma/ekole göre belirlenmiş bir çerçeve içinde gelişen bir süreçtir. Başlangıç, gelişim ve sonlanma şeklinde aşamalarından oluşmaktadır. Her aşama kendine has süresinde gerçekleşir....