Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Son Seans

Psikoterapi ilişkisi belli bir kuramsal yaklaşıma/ekole göre belirlenmiş bir çerçeve içinde gelişen bir süreçtir. Başlangıç, gelişim ve sonlanma şeklinde aşamalarından oluşmaktadır. Her aşama kendine has süresinde gerçekleşir....