Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Metakognisyonlar ve Metakognitif İnançlar

Metakognisyonlar Metakognisyon diğer bir adıyla üstbiliş, kişinin bilişsel süreçlerini regüle eden, değerlendiren ve kontrol eden üst düzey bilişsel bir yapıdır. Metakognisyonlar kişinin düşünceleri, duyguları ve hisleri ile...

Silvan Tomkins’in Etki Teorisi ve Senaryo Teorisi

Etki Teorisi Silvan Tomkins psikoloji camiasının önemli kişilik teorisyenlerinden biri olan psikologtur. Üzerinde çalıştığı etki teorisi kişileri duyguların kontrol ettiğini söyler. Kişileri kontrol eden duygularının da ne...

Yansıtmalı Özdeşim

Yansıtmalı özdeşim Melanie Klein tarafından geliştirilmiş bir savunma mekanizmasıdır. Melanie Klein yansıtmalı özdeşim kavramını kendi nesne ilişkileri kuramında paranoid şizoid konum üzerinde çalışırken keşfetmiştir. Klein’a göre bebek...

Kendilik Psikolojisi

Bebek fiziksel, psikolojik ve zihinsel gibi her türlü alanın gelişimi için bir başkasının varlığına muhtaçtır. Bunlar arasında bebeğin kendiliği de vardır. Kendilik; bireyin kendini nasıl algıladığına ilişkin...