Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Psikopatide Savunma ve Uyum Süreçleri

Psikopatik hastaların çok kullandıkları savunma mekanizması tümgüçlü kontroldür. Bu kişilerin kendi güçlerini bir başkasına dayatma gereksinimleri diğer amaçlarının önüne geçer. Bu durum onları utanç hissine karşı koruma...
Paranoyada Savunma ve Uyum Süreçleri

Paranoyada Savunma ve Uyum Süreçleri

Paranoid kişilik yapısı nevrotik, border ve psikotik düzeyleri arasında işlemektedir. Paranoid bireylerin düzeylerine göre kullandıkları savunma mekanizmaları da değişim göstermektedir. Paranoidlerin temel savunma mekanizmaları yansıtmadır. Paranoidler diğer...

Psikopatide Dürtü, Duygulanım ve Mizaç

Psikopati ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde bebeklerin doğuştan getirdikleri birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Araştırmalarda yetişkinlik döneminde antisosyal özellikleri ağır basan kişilerin çocukluklarında tepkisellik, dürtüsel davranışlar ve...