Nisan 2022 Archives | Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog
Nisan 29, 2022

Paranoid Kendilik

Paranoid kişilik yapısının kendilik imgesi iki kutuptan oluşur. Birinci kutup zayıf, aşağılanmış ve yetersiz kendilik imgesidir. Diğer kutupta ise büyüklenmeci, yenilmez ve tümgüçlü kendilik imgesi vardır. Paranoidlerin dünyası bu iki kendilik imgesi arasında gerçekleşen gel gitlerden oluşur. Dışardan yenilmez, güçlü ve kibirli gözükseler de duygulanımları iki kendilik imgesi arasında bocalamaktadır. Paranoid bu iki kutup arasında gidip gelir.
Nisan 27, 2022

Obsesif ve Kompülsif Psikolojilerde İlişkisel Örüntüler

Obsesif ve kompülsif  kişiliğin gelişmesinde etken olan faktörlerden biri aile dinamikleridir. Ailelerin tutumları, ebeveynlerin çocuklarına davranışı kişilik gelişiminin oluşmasında önemli bir yere sahiptir.
Nisan 24, 2022

Histerik Kendilik

Histerik kişiler kendiliğini; küçük, savunmasız ve duyarlı bir çocuğun koskoca dünya ile başa çıkmak için oluşturduğu mekanizmalar üzerine kurar. Bu yüzden çevresini daha güvenilir korunaklı bir yer haline getirmek için sürekli bir savunma halindedir. Manipülatif tavırla çevresini kontrol altına alır. Başkalarının üzerinde hakimiyet kurma amacı bundan zevk almak değildir. Amaç; özsaygılarını istikrarı sağlamak, güvenli alan oluşturmak ve bilinçdışı düşmanlıklarını ifade etmektir.
Nisan 21, 2022

Psikopatide Savunma ve Uyum Süreçleri

Psikopatik hastaların çok kullandıkları savunma mekanizması tümgüçlü kontroldür. Bu kişilerin kendi güçlerini bir başkasına dayatma gereksinimleri diğer amaçlarının önüne geçer. Bu durum onları utanç hissine karşı koruma görevi üstlenir. Bu kişiler ayrıca empati duygusundan yoksun oldukları için bir başkasının hakkını gasp etmekten ve zarar vermekten çekinmezler.
Nisan 19, 2022

Histerik Psikolojide İlişkisel Örüntüler

Histerik kişilik yapısına sahip kişiler erkek çocuğu beklenilen bir yerde büyümüş veya erkek kardeşe cinsiyetinden dolayı kutlamalar düzenlenmesini seyretmiş olabilir.
Nisan 17, 2022

Obsesyon ve Kompülsiyonda Savunma ve Uyum Süreçleri

 Obsesif ve kompülsif bireyler için çoğu duygular zayıflık, kontrol kaybı, acizlik, hissedilmemesi gereken ve temiz olmayan kirli şeyler ile bağlantılıdır. Bu yüzden obsesif ve kompülsif bireylerde duygular değersizleştirilir.
Nisan 15, 2022

Paranoyada Savunma ve Uyum Süreçleri

Paranoid kişilik yapısı nevrotik, border ve psikotik düzeyleri arasında işlemektedir. Paranoid bireylerin düzeylerine göre kullandıkları savunma mekanizmaları da değişim göstermektedir. Paranoidlerin temel savunma mekanizmaları yansıtmadır. Paranoidler […]
Nisan 13, 2022

Histeride Savunma ve Uyum Süreçleri

Bir diğer savunma ise gerileme olarak görülen çaresiz ve çocuksu bir hale dönüşmeleridir. Güven duyguları zedelendiğinde, reddedilme korkuları olduğunda, suçluluk hissettiklerinde çoğu zaman annesinin eteklerine yapışan bir çocuğa dönerler.
Nisan 11, 2022

Narsistik  Kişilikler

Narsisizm kavramı ismini Yunan mitolojisindeki sudaki yansımasına aşık olan ve ömür boyu ulaşmayacağı bu aşkın peşinde ömrünü tüketen Narkissos’dan almaktadır.
Nisan 9, 2022

Psikopatide Dürtü, Duygulanım ve Mizaç

Psikopati ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde bebeklerin doğuştan getirdikleri birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Araştırmalarda yetişkinlik döneminde antisosyal özellikleri ağır basan kişilerin çocukluklarında tepkisellik, dürtüsel davranışlar ve bünyesel saldırganlık davranışlarının yoğun olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Antisosyal kişiliğin oluşumunda genetik faktörlerde önemli rol oynar. Genetik yatkınlıklar genetik işleyişi, beynin kimyasal yapıları üzerindeki etkisi büyüktür.
Randevu Oluştur
×