Winnicott’un Gelişim Evreleri

Winnicott’un Gelişim Evreleri Winnicott’a göre anne ve çocuk arasındaki bağımlılık 3 evreye yayılır: Mutlak bağımlılık Göreceli bağımlılık Bağımsızlığa doğru Mutlak bağımlılık Bebeğin ilk 3 ila 6 ayı bu aşamaya denk gelir. Bu aşamadaki bebekler birincil bakım verene mutlak bağımlı oldukları için dış nesnelere karşı herhangi bilgi ve tecrübesi yoktur. Bu aşamada anne ve bebek ayrılmaz…

Sistemik Aile Terapisi

Sistemik Aile Terapisi Nedir?

Sistemik Aile Terapisi Nedir? Aile terapisi, ailelerin ruh sağlığını ve aile kurumunun işleyişini etkileyen sorunlara yardımcı olmak, aile üyeleri arasındaki iletişimin kalitesini arttırmaya yönelik için tasarlanmış bir terapi yöntemidir. Bireysel aile üyelerinin daha güçlü ilişkiler kurmasına, iletişimi geliştirmesine ve aile sistemi içindeki çatışmaları yönetmeye yardımcı olabilmektedir. Aile terapisinin amaçlarından bazıları; daha iyi bir ev ortamı…

Mazoşistik Hastalarda Aktarım ve Karşı Aktarım

Mazoşistik Hastalarda Aktarım ve Karşı Aktarım   Mazoşistik bireyler hayatlarında oldukları gibi terapi odasında da terapiste ilgi ve ihtiyaç duyduklarını, çok derin acılar çektiklerini ve bu acıların terapist tarafından görülmesine ve onaylanmasını beklerler. Mazoşistik danışanlar çoğunlukla hayatlarındaki otoriter alt üst ilişkisini odaya yansıtarak terapisti ebeveyni ya da daha sadistik acımasız biri olarak algılarken kendilerini sevgiye…

Yaşam Ve Ölüm İçgüdüsü

Belirsizliğe Tahammülsüzlük

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Hayat ile ilgili hepimizin ortak olarak bildiği bir gerçek var. Bu gerçek hepimizin hayatımızdan ne olabileceğinin tam olarak bilemeyeceğimizdir. Bu yüzden hepimiz gelecekte karışılabileceğimiz sorunları ve engelleri bilmemek ile ilgili belli bir düzeyde kaygılanırız. Belirsizliğe tahammülsüzlük ise psikolojik bir alerji gibi tanımlanabilir. Hepimiz belirsizlikten kaygılandırsa da belirsizliğe tahammülsüzlüğü olan kişiler aşırı  kaygıya yönelik…

Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Ergenlerde Yeme Bozuklukları Beslenme alışkanlığımızın sağlığımız üzerindeki etkisinden ötürü dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu herkesçe kabul edilse de bu düşünceler takıntı haline geldiğinde bizi sağlığımızdan edebileceği gerçeği yadsınamaz. Ülkemizde yapılan bir araştırma sonucunda kızların %43’ünün, erkeklerin ise %18,3’ünün zayıf olmadı arzuladıkları saptanmıştır. Yeme bozuklukları diğer psikiyatrik bozukluklara göre daha fazla kronikleşme ve olumsuz sonuçlara…

Anaklitik(çocuk) Depresyon

Anaklitik(Çocuk) Depresyonu

Anaklitik Depresyon Anaklitik depresyon Rene Spitz’in yetimhanedeki çocuklar üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği bir bebeklik dönemi depresyonudur. Bu depresyon annenin bakımından mahrum kalmış ve anne ile yakın bir ilişkiye girmemiş bebeklerde ortaya çıkar. Bebeğin duygusal destekten yoksun kalması ve bakım nesnesinin yokluğunun 5 aydan uzun sürmesiyle birlikte anaklitik depresyon daha da kötü bir hal…

Öz-Şefkat

Öz-Şefkat Şefkat bireyin diğerlerini yargılamadan veya diğerlerinin acılarından kendisini uzaklaştırmadan empati temelinde anlaması ve duygulanabilmesidir. Şefkat kaynağı ve yönü üzerinden sınıflandırılır. Bireyin diğerlerine yönelik duyduğu ,diğerlerinin bireye yönelik duyduğu ve bireyin kendisine yönelik duyduğu şefkat olarak üçe ayrılır. Bireyin kendisine yönelik şefkati öz-şefkati yansıtır. Kökleri Budist felsefeden alınmış öz-şefkat bireyin kendisine karşı sağlıklı bir yaklaşımın…

Dissosiyatif Durum Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Dissosiyatif Durum Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Dissosiyatif Durum Tanısının Terapi Açısından Anlamları Dissosiyatif danışanlarla çalışmak zordur. Dissosiyatiflerle çalışmanın duygusal yoğunluğu fazladır. Bu yüzden terapist dissosiyatif bir danışanla çalıştığında bu konu hakkında tecrübeli olan bir süpervizörden destek almalıdır. Ayrıca terapistin kendi terapi sürecinden geçmiş olması da terapi sürecine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte seans içerisinde sık sık trans durumuna geçen danışan için hipnoz…