Eylül 2022 Archives | Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog
Eylül 29, 2022

Psikopatik Kişiliklerde Savunma ve Uyum Süreçleri

Çocukluklarında yaşadıkları kaos ve güvensizlik nedeniyle bağlanma deneyimi kuramamıştır. Çocukluklarında düzenli, tutarlı, şefkatli bakıcıların eksikliğini çekmişlerdir ,taşınma ,kayıp gibi durumlar yaygındır. Maddi koşulları iyi olsa  Genelde bakım verenler onların duygusal ihtiyaçlarını fark etmemiş ,dile getirmesine izin vermemiş ve bu ihtiyaçları gidermemiştir. Bu duygu tıkanmasıyla birlikte olağan duyguları kötü kabul ederler.
Eylül 22, 2022

Peter Blos’un Gelişim Evreleri

Ergenlik döneminin en önemli konularından bir tanesi de cinselliktir. Ergen bu dönemde ilk sevgi nesnelerini ensest yasağından dolayı bırakır ve sevgi nesnesi olarak dışarıdaki kişilere yönelmeye başlar. Blos’a göre gerçek ergenlik döneminde ergenlerin nesne ilişkileri arayışı ya da bu ilişkilerden kaçınma davranışları ergenlik öncesi ve erken ergenlik dönemlerinden daha farklıdır. (
Eylül 20, 2022

Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı

Bu dönemde çocuğun zihinsel becerileri gelişir. Çocuk mantıksal ilişki kurmaya başlar. Meydana gelen olaylar arasında bağlantı kurma ve olayları bir bütün olarak ele alır. Çocuk sadece somut nesne ve olaylar arasında mantıksal bağlantı kurabilir.
Eylül 20, 2022

Aşama Aşama Erik Erikson’un Psikososyal Gelişim Teorisi

Yetişkinlikte, kariyerimize ve ailemize odaklanarak hayatımızı inşa etmeye devam ederiz. Bu aşamada başarılı olanlar, evlerinde ve toplumlarında aktif olarak yer alarak dünyaya katkı sağladıklarını hissedeceklerdir. Bu beceriye ulaşamayanlar kendilerini dünyada verimsiz ve çözümsüz hissedeceklerdir.
Eylül 15, 2022

Klinik Psikolog Nedir?

Terapi planı danışanın durumuna göre belirlenirken klinik psikoloğun üzerine çalıştığı ekole göre de değişmektedir. Psikodinamik, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Davranışçı Terapi, Kişilerarası Terapi, Şema terapi, Varoluşçu Psikoterapi olmak üzere birçok psikoterapi yöntemi vardır.
Eylül 13, 2022

Jacques Lacan’ın Ayna Teorisi

Lacan bebeğin altı aylıkken ayna karşısında kendi imgesi ile karşılaştığını söyler. Bebek ayna evresinde ben kavramıyla karşılaşır. Bebek aynada gördüğü yansıma ile özdeşim kurar. Bebek de sudaki kendi görüntüsüne aşık olan Narkissosa gibi aynadaki kendi görüntüsüne hayran olur. Ayna karşısında kendi yansımasıyla karşılaşan bebek öteki ve ben arasında ayrım yapmaya başlar.
Eylül 10, 2022

Çocuklar ve Ergenler Depresyon Tanısı Alabilir mi?

Çocuklar ve Ergenler Depresyon Tanısı Alabilir mi? Spitz ve Bowlby birincil bakıcılarından erken yaşta ayrılmak zorunda olan kurum çocuklarında Anaklitik Depresyon’u tanımlamış ve bu çocuklarda uyku […]
Eylül 8, 2022

Rene Spitz’in Gelişim Teorisi

Rene Spitz’in Gelişim Teorisi Rene Spitz erken dönem ruhsal gelişimi üç safhada ele almıştır. Bu üç safhada bebekle nesne ilişkisinin gelişimi ele alınır. Bu safhalardaki düzenleyiciler […]
Eylül 3, 2022

Sullivan ‘ın Gelişim Teorisi

Kişiler arası Psikanaliz teorisyeni olan Harry Stack Sullivan Freud’un temel psikoanalitik anlayışından farklı bir bakış açısına sahipti. Birçok noktada ondan ayrılıyordu. Freud’dan farklı olarak şizofreni gibi psikotik örgütlenmeye sahip bozukluklarında psikanalist ile tedavi edilebileceğini düşünüyordu.

İkinci farkı kaygıya yönelik bakıştır. Sullivan göre kaygının kaynağı kişiler arası etkileşimlerdir. Kaygı sosyal etkileşimler içerisinde doğar. Çocuk tarafından gösterilen kaygı ebeveyni çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik harekete geçirir. Bununla birlikte ebeveyn kaygısı çocuğa da kaygılandırır. Sullivan, kaygının azaltılması için çocuğun kaygısız güvenilir yetişkinler ile şefkat ile ihtiyaçlarının karşılanması gerekir

Eylül 2, 2022

Gelişim Evreleri

Bu dönemde psikoterapötik değişim için büyük fırsattır. Çünkü başkalarının fikirlerine karşı hassasızdır .Bu evrede daha önceki evrede yaşanan çarpıklıklar arkadaş ilişkileri aracığıyla düzelebilir. Örneğin kötü niyetli bir çocuk bu evrede yakın arkadaş arayışı içindedir ve bu sayede bir grubun parçası olarak şefkat ve ya kabul bulma ihtimalini görebilir.
Randevu Oluştur
×