Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Ölüm Anksiyetesi

Ölüm Anksiyetesi Ölüm kavramı herkes için farklı bir anlam ve önem taşımaktadır. Kültür, din, toplumsal işleyiş, kişilik özelliği, yaş, deneyim, hastalık ve bireyin konumu gibi etmenler bireyin...