Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı

Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı

Birey sahip olduğu bu görüşlerin dışına çıkmadığı ya da bu inançlara ters bir durum veya bilgiyle karşılaşmadığı müddetçe çelişki yoktur. Birey sahip olduğu inançlarla tutarsız bir davranış içine girdiğinde veya sahip olduğu inançlar genel inançlara uymadığında bilişsel uyumsuzluk belirir.

Büyüme Korkusu

yaşayan bireylerin kendilerine yönelik bu algıları kendilerine yönelik olumlu bir tutum takınmalarını engellemektedir. Büyüme korkusu yaşayan kişilerin öz-şefkat düzeyleri düşüktür. Kendi hatalarına acımakta ve kendi deneyimlerini diğerlerinin deneyimlerinden ayırmaktadır. Sorumluluk almak gibi bireyin keyif almasını

Çocuklar neden mastürbasyon yapar ve bu konuda ne yapmalı?

Çocuklar neden mastürbasyon yapar ve bu konuda ne yapmalı?

Çocuğunuzun mastürbasyon alışkanlıklarından endişe ediyorsanız, sağlıklı bir şekilde mastürbasyon yapmasına yardımcı olmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. İlk olarak, cinsiyet ve cinsellik hakkında doğru bilgilere erişebildiklerinden emin olun. Bu onların bedenlerini ve neyin iyi hissettirdiğini anlamalarına yardımcı olacaktır. İkincisi, onları hem cinsel organlar hem de vücudun diğer kısımları dahil olmak üzere farklı dokunma türlerini denemeye teşvik edin. Son olarak, ihtiyaç duyduklarında onlara mahremiyet sağlayın ve mastürbasyon alışkanlıkları hakkında

Dehşet Yönetim Kuramı

Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde birey dehşet duygusundan yani ölüm korkusundan kaçmaya çalışır. Ölüm korkusundan kaçmak için birey sembolik anlamda ölümsüzlüğe ulaşmaya çalışırlar. Bu ölümsüzlük düşüncesi için insan kültürel görüşlere sığınır. Kültürel dünya görüşlerini koruma bireyin ölüm korkusunun yarattığı kaygıyla baş etmek için başvurduğu iki yoldan biridir. Bu kültürel dünya görüşleri genel olarak bireyin hayatını

Bağlanma Stilleri

Dağınık bağlanma tarzı olan çocuklar bağlanma davranışı eksikliği gösterirler. Bakıcılara yönelik eylemleri ve tepkileri genellikle kaçınma veya direnişin de dahil olduğu davranışların bir karışımıdır. Bu çocuklar, bazen bakıcının yanında şaşkın ya da endişeli görünen sersemlemiş davranışlar sergiliyor olarak tanımlanmaktadır. Dağınık bağlanma gösteren çocuklarda, sosyal bağlarında dengesiz ve belirsiz davranışlar gösterme eğilimi görülür.

sen annesin

Annelik Depresyonunun Çocuğun Gelişimine Etkisi

Bebeklik dönemi olarak adlandırılan 0-2 yaş dönemi, bebeğin fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak en hızlı geliştiği dönem olarak kabul edilir. Bu sebeple yalnızca fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması çocuk için yeterli olmamaktadır. Bu dönemde çocuğun becerilerinin yeterince gelişmemesinden sebeple bakım verene karşı bir bağımlılık durumu görülmektedir. Bu bağımlılık sürecinde bakım verenle kurduğu birebir ilişki bebeğin zihinsel ve duygusal gelişimi için öneme sahipt

Psikanaliz ve Dil Sürçmesi

Dil sürçmeleri, Freud’un gözlemlerinden önce, toplumdaki insanlar tarafından fark edilmiştir. Dil sürçmeleri, halktaki insanlara göre, rastlantıdan çok amacı olan laflar diye düşünülmüştür. Bu yüzden, “Dervişin fikri neyse zikri de odur.” atasözü ortaya çıkmıştır. Örneğin, Freud’dan önce, örneğin, istemediğiniz bir kişi misafirliğe geldiyse ve ona geldiğinde “hoş geldiniz” yerine “hoşça kalın” demiş olsaydınız, arkadaşınız size iyi gözle bakmaz ve muhtemelen kendini

Ölüm Anksiyetesi

Ölüm Anksiyetesi Ölüm kavramı herkes için farklı bir anlam ve önem taşımaktadır. Kültür, din, toplumsal işleyiş, kişilik özelliği, yaş, deneyim, hastalık ve bireyin konumu gibi etmenler bireyin ölüm kavramını ele alışını etkilemektedir. Ölüm kimisi için kaçınılmaz bir sonken kimisi için gerçekleşecek olan en korkunç şeydir. Bazen beklenen bir sonken bazen yok oluş, çaresiz, başarısız, istediğine…

Reddedilme Duyarlılığı

Reddedilme Duyarlılığı

Reddedilme Duyarlılığı Reddedilme Duyarlılığı bireylerin sosyal ilişkilerde belirsiz ipuçlarını reddedilme olarak algılanması, reddedilme ilgili kaygılı beklentiler ve reddedilmeye karşı verilen işlevsiz tepkiler olarak tanımlanmıştır Downey ve Feldman (1996) reddedilme duyarlılığını bağlanma modelinin katkıları ile reddedilmeyi önlemeye yönelik bilişsel-duygusal işleme eğilimi olarak modellemiştir. Bağlanma modeline uygun olarak bireyin bakım verenleri ile kurduğu ilişki yetişkinlikteki ilişkilerinin gidişatı…