Bugün Okula Gitmesem Olur mu?

Okula dönüş sürecinde ailenin ilk yapması gereken çocuklarına destek sağlayarak onlara güvende olduklarını hissettirmeleridir. Bu süreçte aile çocukla açık ve anlayışlı bir şekilde iletişim kurarak, çocuğun okula dönüşle ilgili duygusal deneyimlerini ifade etmesini sağlamalıdır. Ailelerinin varlığını hisseden ve duygularını ifade eden çocuklar daha rahat şekilde psikolojik uyumu yakalayabilirler.

Somatizasyon Nedir? |psikohelp- istanbul psikolog online psikolog online psikolog

Somatizasyon bozukluğu olan bireylerin psikiyatrik ve psikolojik değerlendirmeleri yapıldığında genellikle altta yatan stres unsurlarının olduğu gözlemlenir. Stres unsurlarının kişi tarafından fark edilememesi, görmezden gelinmesi ya da çözülememesi sonucunda kişide psikolojik sıkıntılar kendini somatik semptomlar olarak dışavurabilir.

Kendilik Nesnesi İşlevleri

kendilik ile bağlantılı işlevler aynalayıcı kendilik nesnesi işlevleridir. Bireyin öteki tarafından onaylanma, kabul görme deneyimleri ile bağlantılı olan işlevlerdir. Birey bu işlevler sayesinde özsaygı geliştirir ve kendini değerli hisseder. Başkaları tarafından olumlanması ve beğenilmesi ile birlikte kendisinin sevilebilir biri olduğunu düşünür.

Rüyalara Genel Bakış

Bizi Bize Yansıtan Rüyalar

Freud’un ifadesine göre rüyalar “bilinçdışına giden kral yolu” dur. Bilinçdışı kavramı yine Freud tarafından ortaya atılmış bir ifadedir. Bilinçdışı farkında olmadan içsel dünyamızda oluşan düşünce, duygu, arzu ve isteklerimizi barındıran bir alanın temsili ifadesidir. Bilinçdışı alanda bulunan bu parçalar kişinin duygularına ve davranışlarına yansımaktadır.

Sosyal Medyadan Uzak Kalamamanızın Sebebi FOMO Olabilir Mi?

Fomo:Gelişmeleri Kaçırma Korkusu

Uzmanlara göre bu korkunun yaşanma sebebi kişilerin sahip oldukları fırsatların farkında olmaması ya da kendi yaşamlarını başkalarınınkilerle kıyaslayarak daha iyisine sahip olmaları gerektiği fikrinden doğmaktadır. Bu korku aynı zamanda topluma ait olma ihtiyacıyla da bağlantılıdır. Dışlanmış hissetmemek, toplumda bir yer edinebilmek için ötekilerden haberdar olma ihtiyacını hepimiz duyarız.