çocuklarda akedemik başarı

Asperger Sendromu

Öte yandan, spesifik bir alana duyulan yoğun ilgi ve yüksek bir beceri mevcuttur. İlgi duydukları konu, çoğunlukla konuşmalarının ve aktivitelerinin odak noktasıdır. Bu durum diğer etkinlikleri ve becerileri sürdürmekte olumsuz etkiye sahip olabilir. Spesifik ilgi alanlarına örnek olarak bir spor dalını, hayvanları, spesifik bir enstrümanı, matematiği, sanat dalını düşünebiliriz. Bu ilgi alanı bir hayranlık, tutku ve kariyer için odak noktası haline gelebilir.