MUTLULUK

Günlük hayatımızda sürekli duyduğumuz bir kelime olan “mutluluk” hakkında ne düşünüyoruz? Mutluluk olumlu duyguları barındıran, iyi ruh hali dediğimiz durumdur. Bahtiyar olmaktır. Mutluluk göreceli bir kavram olmakla birlikte, herkesin mutluluk kaynağı farklı konular olabilir. Kimileri maddeye yani maddi olarak satın alınabilen şeylerle mutlu olabilirken kimileri olmaz. Mutluluğu daha manevi boyutlarda arayanlar da vardır. Dinde, insan…

FETİŞİZM

       Fetişizm kelimesi günlük yaşantımızda duyduğumuz bir kelimedir. Anlam olarak aklımıza gelen ilk çağrışımı genellikle “sapkınlık” olduğudur. Gelin hep birlikte fetişizmi biraz inceleyelim.        Fetişizm cinsel arzuların engellenmesi veya bastırılmasıyla birlikte, cinsellik taşımayan bir organa veya nesneye karşı cinsel arzuların yönlendirilmesidir. Yani cinsel bir içerik barındırmayan bir organa veya nesneye karşı cinsel haz duymasıdır. Genellikle…

Histeri

Histeri bizi derinden etkileyen olay/olaylar veya durum yaşadıktan sonra beyinin zedelenmeyi önlemek için bu anıyı bilinçten uzaklaştırmasıdır. Bu evrede eğer olaya veya duruma ait yoğun duyguyu bir şekilde boşaltabilir ve etkisiz hale getirebilirsek sağlıklı bir şekilde yaşamımıza devam edebiliriz. Anı zihnimizi rahat bırakmıyor ve bu duyguyu bastırmaya çalışıyorsak o zaman anı zihnimizin derinliklerine yani bilinç…

İNSANLAR YALANCIDIR!

“İnsanlar yalancıdır! İnsanlara güven olmaz! Sahtekar insanlardan nefret ederim. Beni en çok sinirlendiren şey insanların bir şeyler çalmasıdır. ” Günlük hayatımızda bu ve benzeri cümleleri duyduğumuz veya söylediğimiz olur. Büyük bir genelleme yapar ve başkalarında fark ettiğimiz bazı özellikler bizi fazlaca öfkelendirir. Katlanması güç, tahammül edemediğimiz durumlardır bunlar. Nedense fark ettiğimiz tüm olumsuz özellikler bizi…

YETERSİZLİK

       İnsanoğlu 4-5 yaşlarında başlayıp hayatının sonuna kadar “yetersizlik duygusu” içerisindedir. Bu yetersizlik duygusu içten gelen bir duygudur ve her bireyde olan, olması gereken bir duygudur. Kişinin söz konusu alanda yeterli olamadığını hissetmesiyle başlar. Bu belki de her ne yaparsa yapsın o konuda yeterli olamayacağını bilmesidir. Bu duygunun var olması bireyin yetersiz hissettiği konuya karşı…

Sarıldığımızda Vücudumuzda Neler Olur?

Adleryen Terapi//İLK ANILAR//Bireysel Psikoloji

Çocuk olsun, erişkin olsun, bir kişinin yaşam üslubunu belirlemek istiyorsak, şikayetleri konusunda biraz bilgi edindikten sonra ilk çocukluk dönemine ilişkin anılarını öğrenir ve bunları bize sunduğu diğer verilerle karşılaştırırız. Bir yaşam üslubu, üstünlük amacına yönelik çabalardan doğup çıkar. Bazı noktalarda ilgili davranış çizgisi  kuşkusuz gayet belirgin açığa vurur kendini. Kimi insanlar vardır, ilk çocuklu dönemine…

AlfredAdler

Adleryen Terapi//BİREYSEL PSİKOLOJİNİN İLKELERİ//Bireysel Psikoloji

Bireysel psikoloji, her bireysel yaşama birlik ve bütünlüğü içeren bir nesne gibi yaklaşmaya çalışır. Bireysel psikoloji amaca yöneliktir. Yaşamın özünde olup gelişme, çaba harcama, iş görme eğilimiyle kendini açığa vuran gizemsel yaratıcı gücü kavrama arzusu, ayrıca belli bir alandaki yenilgiyi bir başka alanda sağlanacak başarıyla dengeleme isteğinden doğup çıkmıştır. Yaratıcı güç; bireyin bedensel ve ruhsal…

ALFRED ADLER

Adleryen Terapi||AŞAĞILIK VE ÜSTÜNLÜK KOMPLEKSİ||Bireysel Psikoloji

Gelecek, bizim çabamız ve amacımızla ilişkilidir, geçmiş ise yenmeye çalıştığımız aşağılık ya da yetersizlik duygusu için söz konusudur. Kendimizde bir şeyin eksikliğini hissetmeseydik, üstünlük sağlamaya ve başarı elde etmeye uğraşmazdık. Üstünlük çabası asla son bulmaz. Yaşam, demek bir amaca ya da bir ideal kişiye varmak için çaba harcamaktır. Bir insan palavra savurur, övünüp duruyorsa, kendini…