Ergenlikte Kendini Yaralama

Kendine zarar verme, ortama uyamamanın tahammülsüzlüğüne karşı kendine yardım çabasının parçası olarak da görülür. Favazza ve Rosenthal buna kişinin yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı bir tür yardım çağırısında bulunması olarak bakarlar. Kendini yaralama bir intihar girişimi değildir.

Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği Mi Var?

Dürtüsellik

Hayatın çeşitli alanlarında dürtüsellik örnekleriyle karşılaşmak mümkün. Klasik olarak, bir kişinin ani bir karar alması, aniden işi bırakması, hızla sinirlenip bağırmak, düşünmeden yiyecekleri tüketmek, ani bir kararla kişi için pahalı bir ürün satın almak, hayati riski hiçe sayarak hız yapmak, trafik kurallarına uymamak örnek olarak verilebilir.

çocuk

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Ebeveynleri

Zihin kuramı, başkalarının zihinsel düşüncelerinin kendisinden farklı olduğunu anlama, başkalarının farklı bilgilere, isteklere, inançlara sahip olabileceklerini kavrama yetisi olarak tanımlanmaktadır. Bu yetiyle kişi, başkalarının niyetlerini, duygu ve düşüncelerini yorumlayabilmektedir. Araştırmalarda OSB belirtileri olan kişilerin ebeveynlerinin zihin kuramı becerilerinin daha zayıf olduğu sonucuna varılmıştır.

Obsesif Kompulsif Nevrozda Nesne İlişkileri

Aynı şekilde kişinin ahlaki kurallara bu denli bağlı olması, dürüstlüğe ve doğruluğa bu kadar çok önem vermesi kişinin öteki kendiliğinin ortaya çıkmasından duyduğu kaygıdan kaynaklanır. Sanki kişi öteki tarafı sürekli bastırmaktadır. Oraya evrilmekten duyduğu korku, onun katı bir kişiliğe sahip olmasına sebep olur. Dinlenmeksizin saatlerce çalışmak, para harcayamamak buna örnek olabilir.

çocuklarda akedemik başarı

Asperger Sendromu

Öte yandan, spesifik bir alana duyulan yoğun ilgi ve yüksek bir beceri mevcuttur. İlgi duydukları konu, çoğunlukla konuşmalarının ve aktivitelerinin odak noktasıdır. Bu durum diğer etkinlikleri ve becerileri sürdürmekte olumsuz etkiye sahip olabilir. Spesifik ilgi alanlarına örnek olarak bir spor dalını, hayvanları, spesifik bir enstrümanı, matematiği, sanat dalını düşünebiliriz. Bu ilgi alanı bir hayranlık, tutku ve kariyer için odak noktası haline gelebilir.

Alerjik Nesne İlişkisi

Bu tür hastalarda anne, bebeğin ihtiyaç anında orada bulunmamış olabilmektedir. Bu durumda bebeğin saldırılarına da kapsayıcı bir yanıt verememiştir. Anne bunlara bir misilleme yoluyla da cevap vermiş olabilmektedir. Nesnenin konumu ve varlığı, afektif olarak bebeğin ihtiyaçlarını karşılayabilmiş olması büyük önem arz etmektedir.

Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği Mi Var?

Alkol/Madde Kullanımı ve DEHB

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu; hiperaktivite/dürtüsellik ve/veya dikkatsizliği içeren iki temel belirti kümesi olan nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlamaktadır. DEHB ve alkol/esrar kullanımı arasındaki ilişkiye bakıldığında daha önceki çalışmalarda DEHB’si olanların yaşıtlarıyla aynı düzeyde alkol/esrar kullanımı olduğu, fakat diğer kişilere göre hayatlarında daha fazla işlevsel bozulma yaşadıkları bulunmuştur.

şişli psikolog

ÖFKE YÖNETİMİ

Saldırganlık, öfkenin davranışsal ve kontrol edilemeyen hali sonucu ortaya çıkan bir şiddet durumuyken düşmanlık öfkenin kronik bir hale bürünmesiyle meydana gelmektedir. Spielberger’e göre öfke orta şiddette bir uyarılma durumundan yoğun bir haldeki şiddet ve saldırganlık haline doğru yoğunlaşabilmektedir.

Sıçan Adam Olgusu

Freud hastanın kaygı anında zihninde beliren ve onu korkuya sürükleyen bu sıçan işkencesinin altında yatan sebebi anal erotizm ile ilişkilendirmiştir. Hasta hem sevdiği kişilerin ölümü veya cezalandırılması ile ilgili fantezileri hem de kendisinin cezalandırılmayı hak ettiği düşüncesini bu şekilde açığa vurmaktadır.