Sarıldığımızda Vücudumuzda Neler Olur?

Partneriniz sizin için doğru kişi mi ? Nasıl anlarız?

Çoğu ilişkide bir süre sonra insanlar kendilerine aynı soruyu sorar, “Bu benim için doğru kişi mi?” . İster yeni bir ilişki olun ister on yıl içinde, bu kaçınılmaz bir sorudur. Bu sorunun her zaman şüpheden veya güvensizlikten doğması gerekmez. Partneriniz için romantik, bağlılık duygularınızı denemek ve dengelemek normal, sağlıklı bir şüphecilik olabilir. Birini son derece…

Bilişsel Çarpıtmalar Ve Otomatik Düşünceler

Bilişlerimiz, duygu ve davranışlarımızı , davranışlarımız da düşünce şeklimizi ve duygularımızı etkiler. Bilişsel yapı, bireylerin olayları algılama, yorumlama ve anlam yükleme şekilleriyle ilgilenir. Bazen tepkiler, olayların yanlış algılanması, yanlış yorumlanması veya kendine özgü, işlevsel olmayan yorumlarından dolayı uyumsuzdur.Birey sürekli çevresinde kendisiyle ilgili bilgileri ve verileri toplama eğilimindedir. Bu bilgileri  kendisi, diğer insanlar ve dünyayla ilgili varsayımlar geliştirmek için kullanır. Birey içsel süreçlerinin kiminin…

Benliğin savunma mekanizmaları

BENLİĞİN SAVUNMA MEKANİZMALARI 2

Benliğin savunma mekanizmaları Psikanalitik kuram; egonun temel işlevlerinden biri olarak bireyin psikolojik dengesini koruma amacıyla savunmalar kullanmasını gösterir. Kişilik gelişimi ve kişilerin çevreye uyumu için savunma mekanizmaları önemli rol oynar ve bireyleri içsel çatışmalar ve her şeyden önce duygusal sıkıntıdan korurlar (Freud, 1962)  Savunma mekanizmaları başka bir deyişle anksiyete, suçluluk, aşağılanma, utanç, üzüntü gibi bireyde rahatsızlık hissi…

beden algısı

DÜNDEN BUGÜNE BEDEN ALGISI

Beden algısı, çocukluğun başlarında kendisini, kendi olmayanlardan ayırt etmesiyle başlar. Yaşam boyu değişiklik gösterir. Beden algısı kişinin kendi zihninde görünüşü ile ilgili yarattığı resimdir. Fakat bu resim kendi görünüşüyle ilişkili olmayabilir. Beden algısında çocukluk döneminde ebeveynlerin tutumları , erken dönem deneyimleri, duyguları ruh halleri gibi  iç faktörler önemlidir. Başka bir söylem ile dış görünüşe yüklenen…

PANDEMİ SÜRECİNDE ONLİNE TERAPİNİ ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE

PANDEMİ SÜRECİNDE ONLİNE TERAPİNİ ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE

Son yıllarda oldukça sık kullanılan online terapiler, pandemi sürecinde daha yaygın hale gelmiştir. Online terapiler pandemi öncesinde, ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımın mümkün olmadığı durumlarda, terapi sürecinin başında, kişi kimliğini gizlemeyi tercih ettiğinde, problemleri ile ilgili nasıl bir terapi alacaklarını bilemeyip ilk iletişimi uzmanlarla internet üzerinden kurmaya ihtiyaç duyduklarında kullanılırdı

EGO DURUMLARI DOĞASI VE İŞLEVİ – 1

18.yüzyılın sonlarına doğru Aziz Augustinus’un ‘İtiraflar’ adlı eserinde kişiliğin bir bütün olup olmadığı tartışılır ve ‘bölünmüş kişilik’ kavramı ortaya çıkmıştır. 1880’de bu konu hem filozoflar hem de psikiyatristler tarafından tartışılıyordu. Bir ego durumu, bileşenleri ortak bir prensip çatısı altında bir araya getirilen ve az çok geçişli olan bir sınırla diğerinden ayrılmış organize bir tecrübe veya…

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Histrio Latincede aktör, oyuncu anlamındadır. Histrionik kişilik bozukluğunda kişi dikkati üzerine çekmek ister. Histrionik kişilerde, abartılmış duygusal tepkiler , olayları dramatize etme , dış görünümüyle çok ilgili olma, gösterişli ve çekici olma çabası, çabuk etkilenme ve benmerkezcilik gibi özellikler vardır.Bu kişilik örüntüsüne sahip kişiler ilgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız hissederler ve kışkırtıcı hareketlerde bulunabilirler. Genellikle…