Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Başak ARI

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bölüm 2’ncisi olarak yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Programında yapmaktadır. Lisans eğitimi boyunca Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi ve Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi’nde gönüllülük projelerinde yer almıştır. Klinik stajlarını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim dalında tamamlamıştır.
Lisans eğitimi süresince Doç.Dr. Fatih Yavuz’dan Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimini almıştır. Ayrıca şu anda çalışma alanlarını genişletmek amacıyla Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi’ne devam etmektedir.
MMPI Kişilik Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, D2 Dikkat Testi, Frankfurt Testi, Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi, Cattel Zeka Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Burdon Dikkat Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Kent Egy Zeka Testi, Porteus Labirentleri Testi, Frostig Görsel Algı Testi uygulayıcı eğitimlerini almıştır.

Çalıştığı Ekoller

 • Kabul ve Kararlılık Terapisi(ACT)
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi(BDT)

Çalıştığı Alanlar

 • Bireysel Terapi

Çalıştığı Konullar

 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Kaygı
 • Panik Atak
 • Sosyal İlişkiler
 • Yas
 • Travma
 • Yeme Bozuklukları
 • İlişki Problemleri ve birçok alanda çalışmaktadır.