bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

 1. Bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi Psikoterapiye Giriş, tarihsel gelişim
 2. Psikoterapi Kuramları; Klasik koşullanma, Edimsel Koşullanma, Sosyal Öğrenme, Kognitif Gelişim, Ahlak Kuramı, Beck Modeli, Rasyonel Emotif Terapi, Ellis Modeli
 3. Psikoterapide Temel ve Etik İlkeler
 4. Kognitif değerlendirme, kavramlaştırma ve formülasyon, Kognitif Tedavi seansının yapısı ve seansların yapılandırılması
 5. Sokratik sorgulama ve yönlendirilmiş keşif, otomatik düşüncelerin saptanması ve ele alınması, kognitif hatalar, kognitif ve davranışçı teknikler
 6. DEPRESYONUN bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi- Davranışçı teknikler, Bilişsel Teknikler
 7. ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA Bilişsel Davranışçı Yaklaşım;
  1. PANİK BOZUKLUK VE AGORAFOBİNİN BDT modeli ve tedavisi
  2. YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞUNUN BDT modeli ve tedavisi
  3. SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞUNUN BDT modeli ve tedavisi
 8. OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUĞUN Bilişsel Davranışçı Modeli ve Değerlendirme, Tedavisi
 9. ÖZGÜL FOBİLERİN bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
 10. SINAV ANKSİYETESİNİN bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
 11. TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DEĞERLENDİRME ve Bilişsel davranışçı tedavi
 12. SAĞLIK ANKSİYETESİ ve HİPOKONDRİAZİSTE Bilişsel Yaklaşım
 13. SOMATİZASYON ve KONVERSİYONDA bilişsel yaklaşım

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ  EĞİTİMİN AMACI

BDT teorik ve uygulamaları konusunda yeterlilik kazanamak. Bilişsel davranışçı tedavinin tarihsel gelişimi, öğrenme kuramları, bilişsel kuram, farklı BDT yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmak.Bilişsel Davranışçı tedavinin temel kavramlarını öğrenmek. Bilişsel davranışçı tedavilerin temel kavram ve tekniklerini, uygulama alanlarını kavramak.Koşullanma, koşullu tepki, yüzleşme (exposur), Duygu, düşünce, otomatik düşünce, ara inanç, temel inanç, şema gibi bilişsel davranışçı kavramları bilmek.Bilişsel davranışçı tedavinin hasta ile kurulan ilişki çerçevesinde hastanın kendi tedavi sürecinde sorumluluk almasını sağlayacak bir pratik çalışmayı terapotik ittifak çerçevesinde sürdürmeyi öğrenmek.BDT de kullanılan terapotik araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak.

Not: Teorik Eğitimi tamamlayan katılımcılar yapılacak sınav sonrası süpervizyon eğitimine devam edebileceklerdir.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ  EĞİTİMİN TANITIMI

BDT, sorun çözmeye yönelik, kısa süreli, ekonomik, yardım isteyen bireye kolay anlaşılan ve bir tedavi rasyoneli sunan, öğrenme kuramlarına dayanan, deneysel psikopatoloji, bilim ve klinik uygulama arasında köprü oluşturan, birçok ruhsal bozukluğun tedavisi ve önlenmesinde yaygın olarak kullanılan, kanıta dayalı bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım öğrenme kuramlarına dayanan davranışçılık ile Aaron T. Beck tarafından geliştirilen bilişsel kuramın evliliği ile bugün etkin olan biçim ve terapötik müdahale araçlarına kavuşmuştur.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ

 

Kayıt İçin Tıklayın

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

 

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

Eğitime Kimler Katılabilir? 

Eğitime hekimler, psikologlar, psikolojik danışmanlar ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilir:

 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Uzman Psikiyatri Hemşireleri
 • Davranış Bilimleri Mezunları
 • Aile Danışmanları
 • *Not: Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
 • ** Not: Yurtdışından mezun olan ama YÖK tarafından kabul edilen ve diplomalarına denklik verilen profesyoneller eğitimlerimize kabul edilecektir.

Adres

Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Şıpka Apt   No:4   Daire:11 Mecidiyeköy / İstanbul

Açık Saatler

Haftaiçi. 14:00- 22:00
Haftasonu. 10:00-22:00

Telefon

0212 216 2367

0541 963 8987

Otopark

Konum
GENEL BİLGİ

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

 1. Bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi Psikoterapiye Giriş, tarihsel gelişim
 2. Psikoterapi Kuramları; Klasik koşullanma, Edimsel Koşullanma, Sosyal Öğrenme, Kognitif Gelişim, Ahlak Kuramı, Beck Modeli, Rasyonel Emotif Terapi, Ellis Modeli
 3. Psikoterapide Temel ve Etik İlkeler
 4. Kognitif değerlendirme, kavramlaştırma ve formülasyon, Kognitif Tedavi seansının yapısı ve seansların yapılandırılması
 5. Sokratik sorgulama ve yönlendirilmiş keşif, otomatik düşüncelerin saptanması ve ele alınması, kognitif hatalar, kognitif ve davranışçı teknikler
 6. DEPRESYONUN bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi- Davranışçı teknikler, Bilişsel Teknikler
 7. ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA Bilişsel Davranışçı Yaklaşım;
  1. PANİK BOZUKLUK VE AGORAFOBİNİN BDT modeli ve tedavisi
  2. YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞUNUN BDT modeli ve tedavisi
  3. SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞUNUN BDT modeli ve tedavisi
 8. OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUĞUN Bilişsel Davranışçı Modeli ve Değerlendirme, Tedavisi
 9. ÖZGÜL FOBİLERİN bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
 10. SINAV ANKSİYETESİNİN bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
 11. TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DEĞERLENDİRME ve Bilişsel davranışçı tedavi
 12. SAĞLIK ANKSİYETESİ ve HİPOKONDRİAZİSTE Bilişsel Yaklaşım
 13. SOMATİZASYON ve KONVERSİYONDA bilişsel yaklaşım

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ  EĞİTİMİN AMACI

BDT teorik ve uygulamaları konusunda yeterlilik kazanamak. Bilişsel davranışçı tedavinin tarihsel gelişimi, öğrenme kuramları, bilişsel kuram, farklı BDT yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmak.Bilişsel Davranışçı tedavinin temel kavramlarını öğrenmek. Bilişsel davranışçı tedavilerin temel kavram ve tekniklerini, uygulama alanlarını kavramak.Koşullanma, koşullu tepki, yüzleşme (exposur), Duygu, düşünce, otomatik düşünce, ara inanç, temel inanç, şema gibi bilişsel davranışçı kavramları bilmek.Bilişsel davranışçı tedavinin hasta ile kurulan ilişki çerçevesinde hastanın kendi tedavi sürecinde sorumluluk almasını sağlayacak bir pratik çalışmayı terapotik ittifak çerçevesinde sürdürmeyi öğrenmek.BDT de kullanılan terapotik araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak.

Not: Teorik Eğitimi tamamlayan katılımcılar yapılacak sınav sonrası süpervizyon eğitimine devam edebileceklerdir.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ  EĞİTİMİN TANITIMI

BDT, sorun çözmeye yönelik, kısa süreli, ekonomik, yardım isteyen bireye kolay anlaşılan ve bir tedavi rasyoneli sunan, öğrenme kuramlarına dayanan, deneysel psikopatoloji, bilim ve klinik uygulama arasında köprü oluşturan, birçok ruhsal bozukluğun tedavisi ve önlenmesinde yaygın olarak kullanılan, kanıta dayalı bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım öğrenme kuramlarına dayanan davranışçılık ile Aaron T. Beck tarafından geliştirilen bilişsel kuramın evliliği ile bugün etkin olan biçim ve terapötik müdahale araçlarına kavuşmuştur.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ

 

Kayıt İçin Tıklayın

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

 

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi

KİMLER KATILABİLİR?

Eğitime Kimler Katılabilir? 

Eğitime hekimler, psikologlar, psikolojik danışmanlar ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilir:

 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Uzman Psikiyatri Hemşireleri
 • Davranış Bilimleri Mezunları
 • Aile Danışmanları
 • *Not: Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
 • ** Not: Yurtdışından mezun olan ama YÖK tarafından kabul edilen ve diplomalarına denklik verilen profesyoneller eğitimlerimize kabul edilecektir.
EĞİTİM TARİHLERİ
İLETİŞİM

Adres

Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Şıpka Apt   No:4   Daire:11 Mecidiyeköy / İstanbul

Açık Saatler

Haftaiçi. 14:00- 22:00
Haftasonu. 10:00-22:00

Telefon

0212 216 2367

0541 963 8987

Otopark

Konum
EĞİTİMCİLER