Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapiler, günümüz psikoterapilerinde önde gelen yaklaşımlardan biri haline gelmiştir. Bu tür psikoterapi, tarihsel olarak insanlığın toplu olarak ulaştığı bazı ortak noktaları içermesi haricinde, bilimsel ve ampirik bilgiyi  psikoterapi pratiğine taşımayı başarmıştır.

Bilişsel terapinin kurucusu Beck’in yeni gelişmelere ve deneysel bilgiye verdiği önem, birçok teoride gözlemlenen katılaşma ve donmanın bilişsel terapide yaşanmamasını sağlamıştır. Bilişsel terapinin gelişime ve yeniliğe açık bir yapısı vardır.

Bilişsel davranışçı psikoterapiler, çeşitli terapi okullarını kapsayan şemsiye bir terimdir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT) duygudurum, anksiyete, kişilik, yeme, madde kullanımı, tik ve psikotik bozukluklarının tedavisinde kullanılan; yapılandırılmış, kısa süreli, günümüze odaklı ve direktif bir psikoterapidir.

Bilişsel davranışçı terapi, mevcut sorunların çözümüne, işlevsiz düşünce ve davranışları değiştirmeye odaklanır. Esas olarak kullanılan isim, temel davranışsal ve bilişsel ilkelerin bir kombinasyonu anlamına gelir. Bu uygulama, belirli bir zihinsel bozukluğun tek bir davranışçı veya sosyal öğrenme ilkesiyle açıklanamayacağını, ancak davranışsal, sosyal öğrenme ve bilişsel bakış açılarının bir kombinasyonu kullanılarak anlaşılabileceğini kabul eder.

BDT bir “problem çözme” ve “eylem odaklı” terapi yaklaşımıdır. Bilişsel davranışçı terapi düşüncelerimizin, nasıl hissettiğimizi ve nasıl davrandığımızı belirlediğini vurgulayan yapılandırılmış bir terapi modelidir.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI MODEL VE TEMEL VARSAYIMLARI

Klinik olarak ele aldığı bilgiyi, bireyin bilişsel yapısını kavramsallaştırarak iki ana başlık altında inceler: otomatik düşünceler ve şemalar. Şemalar ise iki gruba ayrılır: ara inançlar (varsayımlara ve kurallara dayalı) ve temel inançlar.

Bu üç bilişsel grubu iç içe geçmiş üç daire olarak düşünürseniz, otomatik düşünceler yüzeyde, devamında ara inançlar ve en çekirdekte ise temel inançlar olur. Danışanın otomatik düşüncelerinin, çıkarımlarının, varsayımlarının deneysel olarak çalışılması, araştırılması gibi konulara vurgu yaparak diğer psikoterapi ekollerinden ayrılır.

TERAPİ SÜRECİ

BDT genellikle üç aşamadan oluşur. Başlangıç ​​aşamasında danışanın var olan sorunu değerlendirilir. Terapinin aktif aşamalarına hazırlanmak için ise danışana psikoeğitim verilmektedir.

Semptomlar, semptomlarla ilintili faktörler, bilişsel ve duygusal özellikler tanımlandıktan sonra bir tedavi planı yani formülasyon geliştirilir. Klinik değerlendirme ve psikoeğitimden sonra daha aktif olan aşama başlar.

Bu aşamada, danışanın temel semptomlarıyla uyumlu bilişsel davranışçı teknikler ve müdahaleler uygulanır. Semptomlar klinik anlamda önemli ölçüde azaldığında ve danışanlar nüks önleme için hazır olduğunda bu aşama tamamlanır. Tedavinin son aşamasında, genelleme, sürdürüm ve nüks önleme tekniklerine yoğunlaşılır.

BDT doğası gereği zaman sınırlıdır. Birçok BDT tedavisi, 10-20 seans gibi bir sürede önemli klinik iyileşmeye ve semptom azalmasına yardımcı olur. Bilişsel davranışçı terapi seansları ayaktan tedavi gören hastalarda haftada bir veya iki kez şeklinde uygulanır. Bununla birlikte seanslar arasında ev ödevlerini uygulamak için yeterli zaman olduğundan emin olunmalıdır.

KULLANILAN TEKNİKLER

Bilişsel davranışçı terapi, sorun çözme tekniklerini, bilişsel teknikleri ve davranış tekniklerini birlikte kullanır. Bu tekniklerin başlıcaları, sorunu baş edilebilir küçük parçalara ayırma; sorunu çözmeye engel olan düşünce ve inançları saptama; olumsuz ve işlevsel olmayan duygu ve davranışlara eşlik eden otomatik düşünceleri ve inançları saptama; yönlendirilmiş keşifle anlamlara ulaşma, altta yatan varsayımlara ve inançlara ulaşma; fonksiyonel olmayan düşünce ve inançları yeniden yapılandırma; aktiviteleri izleme ve programlama; kademeli eyleme geçme; düşünce ve inançları sınamaya yönelik alıştırmalar; aşamalı maruz bırakma ya da alıştırma egzersizleri başlıca kullanılan tekniklerdendir.

Bilişsel Davranışçı Terapi(BDT),terapi,danışan,ekol,teknik,düşünce

istanbul psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,tavsiye psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog çağrışım