Çocuk ve Ergen | Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog
Aralık 1, 2022

Depresyonun Psikodinamiği

Depresif bireyler, erken çocukluk döneminde memeden çok erken veya ani olarak kesilmiş veya uyum sağlama kapasitesinin çok üstünde bazı hayal kırıklıkları yaşamış kişiler olarak görülmüşlerdir. Freud depresif eğilimlerin önemli bir öncülünün erken çocukluk döneminde yaşanan kayıp deneyimi olduğunu söyler. Çocuğun, ayrılma-bireyleşme döneminde yaşadığı kayıp, bazı depresif dinamiklerin yerleşmesini neredeyse kaçınılmaz kılar. Yas tutmanın engellendiği bir aile ortamında büyüyen çocuk için de aynısı söylenebilir. Örneğin ebeveynlerinin boşanmasının ardından, çocuğa bu durumda üzülecek bir şeyin olmadığının, anne-babasının ayrı evlerde yaşamasının çok daha iyi olacağını söylenmesi ve çocuktan da üzülmeyeceği konusunda güvence almak için ısrar edilmesi durumunda; çocuğun yas duygusu gözden kaybolup gizlenir ve sonunda, kendilikte bir şeylerin hatalı olduğu inancı biçimini alır.
Kasım 22, 2022

Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı

Günümüz ebeveynlerinin fazla meşguliyet veya cehaletten kaynaklanan çocuklara gereğinden fazla teknolojik aletlerle etkileşime girmeleri sıkça karşılaştığımız problemlerden bir tanesidir. Çoc
Kasım 17, 2022

Yetkeci Kişilik Kuramı

Yetkeci kişilik, başka kişilerden kendilerine hiçbir neden olmadan bağlılığını bekleyen ve diğer insanların kendilerine boyun eğmelerini isteyen kişilerdir. Değerlerine körü körüne bağlı olan bu kişiler farklı düşünce ve inançlara karşı düşmanlık duyarlar. Kendi grup ve kültürlerinin üstünlüğüne inanır ve diğer grup ve etnik kökenlere karşı önyargılı bir şekilde yaklaşıp nefret beslerler
Kasım 16, 2022

Çocuklarda Ekran Kullanımı Etkileri

Bazı çalışmalarda çocuklukta uzun süre televizyon izleme davranışının ergenlikteki dikkat sorunlarıyla ilişkilendirilebileceğini belirtirken 3 yaşından önce ekrana maruz kalmanın çocuklukta bilişsel sorunlara yol açabileceğini öne sürmüşlerdir. Çocukların izledikleri içerikleri kendileriyle özdeşleştirmeleri psi
Kasım 15, 2022

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB)

Çocuklarda en sık görülen belirti bulaşma obsesyonudur. Bunu yıkama, temizleme, temizlenme davranışları izler. Obsesyondan kurtulmak için sergilenen bir diğer davranış ise kaçınma davranışıdır
Kasım 10, 2022

Cinsiyet Disforisi(Kimliği) Nedir?

Bu rahatsızlık çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde gözlenebilir. Çocukluk döneminde cinsiyet disforisine sahip olan kişilerin çok azı yetişkinlikte de bu durumunu devam ettirir. Cinsiyet disforisi kişiye göre sürekliliği ve şiddeti değişmektedir. Cinsiyet disforisi bireyde sıkıntıya neden olur. Bu sıkıntı bireyin karşı cinsiyete sahip olma arzusu ve daha fazlasına neden olur. Cinsiyet disforisi bireyin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Bireyin hayat kalitesini düşürüp depresyon, kaygı, madde
Ekim 31, 2022

Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı

Birey sahip olduğu bu görüşlerin dışına çıkmadığı ya da bu inançlara ters bir durum veya bilgiyle karşılaşmadığı müddetçe çelişki yoktur. Birey sahip olduğu inançlarla tutarsız bir davranış içine girdiğinde veya sahip olduğu inançlar genel inançlara uymadığında bilişsel uyumsuzluk belirir.
Ekim 27, 2022

Çocuklar neden mastürbasyon yapar ve bu konuda ne yapmalı?

Çocuğunuzun mastürbasyon alışkanlıklarından endişe ediyorsanız, sağlıklı bir şekilde mastürbasyon yapmasına yardımcı olmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. İlk olarak, cinsiyet ve cinsellik hakkında doğru bilgilere erişebildiklerinden emin olun. Bu onların bedenlerini ve neyin iyi hissettirdiğini anlamalarına yardımcı olacaktır. İkincisi, onları hem cinsel organlar hem de vücudun diğer kısımları dahil olmak üzere farklı dokunma türlerini denemeye teşvik edin. Son olarak, ihtiyaç duyduklarında onlara mahremiyet sağlayın ve mastürbasyon alışkanlıkları hakkında
Ekim 24, 2022

Çocuk ve Ergenlerde Okul Reddi

Okul reddi durumu çocuklar, aileler ve okul personeli için sıkıntı ve stres yaratan bir durumdur. Okula devam etmeyen çocuklarda sosyal, duygusal ve özellikle eğitim gelişimi üzerinde kısa ve uzun vadeli olarak önemli etkileri vardır
Ekim 21, 2022

Bağlanma Stilleri

Dağınık bağlanma tarzı olan çocuklar bağlanma davranışı eksikliği gösterirler. Bakıcılara yönelik eylemleri ve tepkileri genellikle kaçınma veya direnişin de dahil olduğu davranışların bir karışımıdır. Bu çocuklar, bazen bakıcının yanında şaşkın ya da endişeli görünen sersemlemiş davranışlar sergiliyor olarak tanımlanmaktadır. Dağınık bağlanma gösteren çocuklarda, sosyal bağlarında dengesiz ve belirsiz davranışlar gösterme eğilimi görülür.
Randevu Oluştur
×