öz şefkat | Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog
Kasım 23, 2022

Duygu Teorileri

İnsanların duyguları hissetmeden duygularla bağlantılı fizyolojik tepkiler yaşayabileceğini öne sürer. Ayrıca duygusal tepkilerin sadece fiziksel durumların ürünleri olamayacak kadar hızlı gerçekleştiğini savunur.
Kasım 10, 2022

Cinsiyet Disforisi(Kimliği) Nedir?

Bu rahatsızlık çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde gözlenebilir. Çocukluk döneminde cinsiyet disforisine sahip olan kişilerin çok azı yetişkinlikte de bu durumunu devam ettirir. Cinsiyet disforisi kişiye göre sürekliliği ve şiddeti değişmektedir. Cinsiyet disforisi bireyde sıkıntıya neden olur. Bu sıkıntı bireyin karşı cinsiyete sahip olma arzusu ve daha fazlasına neden olur. Cinsiyet disforisi bireyin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Bireyin hayat kalitesini düşürüp depresyon, kaygı, madde
Ekim 31, 2022

Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı

Birey sahip olduğu bu görüşlerin dışına çıkmadığı ya da bu inançlara ters bir durum veya bilgiyle karşılaşmadığı müddetçe çelişki yoktur. Birey sahip olduğu inançlarla tutarsız bir davranış içine girdiğinde veya sahip olduğu inançlar genel inançlara uymadığında bilişsel uyumsuzluk belirir.
Ağustos 17, 2022

Öz-Şefkat

Öz-Şefkat Şefkat bireyin diğerlerini yargılamadan veya diğerlerinin acılarından kendisini uzaklaştırmadan empati temelinde anlaması ve duygulanabilmesidir. Şefkat kaynağı ve yönü üzerinden sınıflandırılır. Bireyin diğerlerine yönelik duyduğu ,diğerlerinin […]
Mart 28, 2022

Antisosyal (Psikopatik) Kişiler

Bu rahatsızlığı kişilik bozuklukları kapsamında ele alacak olursak daha çok dürtüsel, şefkatsiz ve saldırgan davranışlar göze çarpar. Empatik davranış özelliklerinden yoksun olan bu kişiler bir başkasının hakkını gasp ederken ve zarar verici davranışlarda bulunurken tüm bunlarda
Mart 18, 2022

Delüzyon Çeşitleri

Delüzyon diğer bir adıyla sanrı kişinin bulunduğu toplumda gerçeklerle örtüşmeyen düşünceleri kapsayan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta kişinin düşünce içeriğinin bozulması söz konusudur. Daha çok psikotik düzey […]
Şubat 24, 2022

Kusurluluk Şeması

Şemalar bireyin kendisine, başkalarına ve dünyaya karşı olan düşüncelerini, duygularını, inançlarını ve bakış açılarını kapsayan bir bütündür. Şemalar erken dönem yaşantılarda oluşmaya başlar. Bu zamanlarda bakım […]
Şubat 9, 2022

Depresif Konum

Melanie klein’ın Nesne İlişkileri Kuramına göre bebek gelişim döneminde şizoid-paranoid konumdan ( 0-3 ay) sonra depresif konuma ( 3-6 ay) geçmektedir. Bebek şizoid- paranoid konumda iken […]
Şubat 5, 2022

Kendilik Gelişimi

Donald Winnicott ve Kendilik Gelişimi Donald Winnicot psikanalitik ekolüne ait genellikle çocuklarla ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır. Winnicott’a göre bebeğin sağlıklı, bütünleşmiş bir kendilik geliştirmesi yeterince iyi olan […]
Ocak 26, 2022

Antidepresan İlaçlar ve Grupları 

Antidepresanlar, beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağlantıdan sorumlu olan nörotransmitterlerin bozulmuş dengesini değiştirerek daha sağlıklı ve dengeli hale getirmeye yardımcı olur. Bu ilaçlar depresyonun yanı sıra obsesif […]
Randevu Oluştur
×