ilişkiler | Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog
Kasım 29, 2022

Aile İçi Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Etkisi

Aile içi şiddet, bir kişinin bir aile veya akrabalık içindeki kişiler tarafından yaşamını, bedenini, psikolojik sağlığını veya özgürlüğünü ciddi şekilde tehlikeye atan herhangi bir güç veya zorlama eylemi olarak tanımlanabilir. Aile içi şiddet en önemli toplum sorunlarından bir tanesi olmakla birlikte dünyadaki en yaygın fakat en az farkına varılan insan hakları ihlallerindendir.
Kasım 25, 2022

Yas Sürecine Genel Bakış

Ölen kişi ile yas tutan birey arasında çatışmalı bir ilişki varsa, yastaki birey suçluluk duyabilir ve buna bağlı olarak yas sürecini uzatmaya çalışabilir. Ölen kişiyle bağımlı bir ilişkisi olan birey ise kendini yalnız ve çaresiz hissedebilir. Dünya onun için daha güvensiz bir yerdir ve yeniden hayata uyum sağlamakta zorluk yaşayabilir.
Ekim 19, 2022

Annelik Depresyonunun Çocuğun Gelişimine Etkisi

Bebeklik dönemi olarak adlandırılan 0-2 yaş dönemi, bebeğin fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak en hızlı geliştiği dönem olarak kabul edilir. Bu sebeple yalnızca fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması çocuk için yeterli olmamaktadır. Bu dönemde çocuğun becerilerinin yeterince gelişmemesinden sebeple bakım verene karşı bir bağımlılık durumu görülmektedir. Bu bağımlılık sürecinde bakım verenle kurduğu birebir ilişki bebeğin zihinsel ve duygusal gelişimi için öneme sahipt
Ağustos 26, 2022

Sistemik Aile Terapisi Nedir?

Sistemik Aile Terapisi Nedir? Aile terapisi, ailelerin ruh sağlığını ve aile kurumunun işleyişini etkileyen sorunlara yardımcı olmak, aile üyeleri arasındaki iletişimin kalitesini arttırmaya yönelik için tasarlanmış […]
Ağustos 23, 2022

Carl Rogers’ın Terapötik Değişim Şartları

Terapötik kişilik değişimi hem yüzeysel hem de daha derin boyutlarda olabilen, danışanın içsel krizlerinin çözüldüğü, hem görülebilir hem görülemeyen boyutlarda yaşanabilen, kendine ve başkalarına olan davranışları, duyguları ve düşüncelerinin değişikliğidir.
Ağustos 9, 2022

Ebeveyn Tutumları

Ebeveyn Tutumları Pek çok psikolojik sorunun gelişiminde ve çocuğun genel olarak kişilik gelişiminde ailesiyle kurduğu iletişim büyük öneme sahiptir. Çocuk yetiştirmede tek bir doğru yöntem bulunmamakla […]
Ağustos 5, 2022

Ödipus Kompleksi

Ödipus Kompleksi (baba)   Ödipus kompleksi, Sigmund Freud tarafından psikoseksüel gelişim evreleri teorisinde kullanılan bir terimdir. Hem Ödipus hem de Elektra kompleksleri için genel terimdir. Psikanalitik […]
Temmuz 16, 2022

Mazoşizmde Savunma ve Uyum Süreçleri

  Mazoşistik yapılanmaya sahip bireylerde başlıca eyleme koyma savunma mekanizması gözlenmektedir. Eyleme koyma savunma mekanizması, acı veren bir davranıştan, duygulanımdan ya da düşünceden kaçmak amacıyla bilinçdışı bir şekilde istenmeyen olayı yine acı verici bir şekilde eyleme dökmektir.
Temmuz 1, 2022

Onyomani (Alışveriş Bağımlılığı)

Alışveriş bağımlılığı, iyi hissetmenin ve kaygı depresyon gibi olumsuz duygulardan kaçınmanın bir yolu olarak zorlayıcı satın almayı içeren davranışsal bir bağımlılıktır. Diğer davranışsal bağımlılıklar gibi, alışveriş bağımlılığı da hayatınızın diğer alanlarında sorunlara yol açan bir davranış bozukluğudur.
Haziran 23, 2022

Dissosiyatif Durumlarda Dürtü, Duygulanım, Mizaç

Dissosiyatif Durumlarda Dürtü, Duygulanım, Mizaç Dissosiyatif kimlik bozukluğuna sahip olan hastaların geneline bakıldığında çocukluk dönemlerinde daha çok cinsel, duygusal, fiziksel istismara ve ihmale maruz kalmış kişiler […]
Randevu Oluştur
×