Kişilik | Psikohelp / istanbul Psikolog, Şişli Psikolog, psikolog
Eylül 3, 2022

Sullivan ‘ın Gelişim Teorisi

Kişiler arası Psikanaliz teorisyeni olan Harry Stack Sullivan Freud’un temel psikoanalitik anlayışından farklı bir bakış açısına sahipti. Birçok noktada ondan ayrılıyordu. Freud’dan farklı olarak şizofreni gibi psikotik örgütlenmeye sahip bozukluklarında psikanalist ile tedavi edilebileceğini düşünüyordu.

İkinci farkı kaygıya yönelik bakıştır. Sullivan göre kaygının kaynağı kişiler arası etkileşimlerdir. Kaygı sosyal etkileşimler içerisinde doğar. Çocuk tarafından gösterilen kaygı ebeveyni çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik harekete geçirir. Bununla birlikte ebeveyn kaygısı çocuğa da kaygılandırır. Sullivan, kaygının azaltılması için çocuğun kaygısız güvenilir yetişkinler ile şefkat ile ihtiyaçlarının karşılanması gerekir

Ağustos 23, 2022

Carl Rogers’ın Terapötik Değişim Şartları

Terapötik kişilik değişimi hem yüzeysel hem de daha derin boyutlarda olabilen, danışanın içsel krizlerinin çözüldüğü, hem görülebilir hem görülemeyen boyutlarda yaşanabilen, kendine ve başkalarına olan davranışları, duyguları ve düşüncelerinin değişikliğidir.
Ağustos 15, 2022

İd, Ego ve Süperego

İd, Ego ve Süperego Sigmund Freud’a göre, insan kişiliği karmaşıktır ve tek bir bileşenden daha fazlasına sahiptir. Ünlü psikanalitik teorisinde Freud, kişiliğin id, ego ve süperego […]
Ağustos 9, 2022

Ebeveyn Tutumları

Ebeveyn Tutumları Pek çok psikolojik sorunun gelişiminde ve çocuğun genel olarak kişilik gelişiminde ailesiyle kurduğu iletişim büyük öneme sahiptir. Çocuk yetiştirmede tek bir doğru yöntem bulunmamakla […]
Haziran 30, 2022

Mazoşizm’de Dürtü,Duygulanım ve Mizaç

Kendi aleyhine işleyen kişilik yapılanması hakkında depresif kişilik yapılanması kadar araştırma ve ampirik çalışma yapılmamıştır. Mazoşizm, psikanaliz camiasında ilgi gören bir konu olsa da diğer çevrelerde pek kabul görmemiştir.
Mayıs 15, 2022

Obsesif ve Kompülsif Kendilik

  Ahlaki doğruluk, erdemlilik gibi meselelerin çok önemli olduğu obsesif ve kompülsif kişiler bu davranışları kontrol açısından değerlendirirler. Her zaman doğru davranışı, kendiliğin saldırgan olmayan tarafını, arzulayan ve ihtiyaç duyan kısımlarını katı dizginlerle tutarlar.
Mayıs 11, 2022

Psikopatide İlişkisel Örüntüler

Antisosyal bireylerin çocukluk çağı geçmişlerine bakılacak olursa koruyucu, sevecen ve tutarlı ebevenynler yok denecek kadar azdır. Daha çok şiddet dolu aile öyküsü, güvensiz ve kaoslarla dolu bir ortam hakimdir.
Mayıs 4, 2022

Paranoid Psikolojide İlişkisel Örüntüler

Paranoid Psikolojide İlişkisel Örüntüler Paranoid kişilik yapısına sahip olan bireyler genellikle çocukluklarında ya eleştirilen, aşağılanan, ezilen ve hor görülen kişilerdir ya da ciddi düzeyde kaygı yaşayan […]
Mayıs 1, 2022

Histerik Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım

Aktarım ilk kez histerik kişilik yapısına sahip kişilerde keşfedilmiştir. Bu kişilerin terapideki aktarımları öylesine kuvvetlidir ki klinisyenler tarafından bu durum fark edilmiştir. Histerik kişilerin bugünü hatalı algılamalarından yola çıkarak geçmişte de aynı şekilde hatalı algılama yapabileceklerine dair çıkarımda bulunmuşlardır.
Nisan 11, 2022

Narsistik  Kişilikler

Narsisizm kavramı ismini Yunan mitolojisindeki sudaki yansımasına aşık olan ve ömür boyu ulaşmayacağı bu aşkın peşinde ömrünü tüketen Narkissos’dan almaktadır.
Randevu Oluştur
×