Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Metakognisyonlar ve Metakognitif İnançlar

Metakognisyonlar Metakognisyon diğer bir adıyla üstbiliş, kişinin bilişsel süreçlerini regüle eden, değerlendiren ve kontrol eden üst düzey bilişsel bir yapıdır. Metakognisyonlar kişinin düşünceleri, duyguları ve hisleri ile...